Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
20. februar 2019

Musik udvikler børns færdigheder

Børnene i Frederikssund Nords ti børnehuse har i det sidste års tid haft musik som en særlig del af deres hverdag. Børnehusene har nemlig ansat en musikkonsulent, som spiller og leger med børnene.

Der er både rasleæg, tørklæder og guitar på programmet, når musikkonsulent Signe Pelle Hjorth besøger børnehusene i Frederikssund Nord. Og så er der koncentrerede og glade børn, der nøje følger med i, hvad musik-Signe, som hun bliver kaldt, nu siger, at de skal gøre.

Tiden sammen med musik-Signe er mere end en sjov aktivitet. Det er med til at udvikle børnenes sprog, motorik, evne til at falde ned efter intens aktivitet, og så udvikler det også venskaber blandt børnene.

En voksen med en guitar og flere små børn der danser.Musik-Signe har guitaren med, når hun møder børnene i Frederikssund Nords børnehuse. Og børnene er altid klar til at danse.

- Vi havde nogle børn, som ikke sagde så meget, og som ikke var dem, der stod forrest, men de observerede mere. De har rykket sig ekstremt meget. Så når vi siger musik-Signe, eller vi sætter cd’en på, så er de de første, der springer op, og de lærer faktisk fra sig til de børn, der er startet efterfølgende, og man kan se, at de vokser og tør mere. De bliver mere modige, fortæller Susanne Andreasen, pædagogisk leder i Børnehuset Højvang.

Støtter sproglig udvikling

Børnene deles op i mindre grupper, hvor alle børnene er i samme aldersgruppe. De forskellige lege er tilpasset børnenes alder, men fælles for dem er, at de aktiverer børnene. De små i alderen 0-2 år kan for eksempel lave en leg, hvor de skal placere et rasleæg eller en ærtepose et bestemt sted på kroppen – ved øret, halsen, foden, maven eller andet – og på den måde får børnene udvidet deres kendskab til de forskellige kropsdele.

De større børn kan lave en leg, hvor de skal gøre nogle bestemte bevægelser på bestemte tidspunkter i sangene. De skal gøres på det helt rette tidpsunkt, og udfordringen er ofte at vente på dette tidspunkt.

Fælles for det hele er, at alle børn kan være med og få noget ud af legene med musik-Signe.

En voksen kvinde med en kuffert med rasleæg og små børn, der får lov at vælge et rasleæg.Når kufferten med rasleæg kommer frem, får børnene lov at vælge et æg - og nogle gange kan det være svært at vente på ens tur. 

- De sprogligt udfordrede børn kan være med på lige vilkår med de andre, fordi det er med rasleæg og med tørklæder, og der indgår rigtig mange ting, som ligger ud over det talte sprog, så de kan være med ved at kigge på, hvad Signe gør eller de andre børn gør, og så gør de det samme. Mange af de sprogligt svage børn lærer faktisk sange ved hjælp af, at vi starter med fagterne og rytmerne, og lige så stille begynder de måske at nynne med og til sidst kommer ordene på, og på den måde understøtter det også sprogets udvikling, fortæller Majbritt Hansen, der er områdeleder for Frederikssund Nord.

Børn og voksne i en rundkreds, alle holder et rasleæg op til det ene øre.Alle børnene har helt styr på, hvad rasleæggene skal, når musik-Signe har delt dem ud. Her holdes de op til øret.

Fokus på det positive

Musikkonsulenten blev ansat, da hun søgte en stilling som pædagog, men da hun ikke var pædagoguddannet, kunne hun ikke få stillingen. Men både områdeleder Majbritt Hansen og enkelte pædagogiske ledere og pædagoger havde hørt om Signe Pelle Hjorth, og hvad hun kunne. Og da både pædagoger og bestyrelse havde længe ønsket at få noget musik ind i husene, besluttede man at oprette en stilling som musikkonsulent i Frederikssund Nord.

Samtidig passede hendes arbejde rigtig fint ind i den pædagogiske tilgang, som børnehusene i Frederikssund Nord arbejder med. Den hedder Sunshine Circles og handler om at holde fokus på det positive, understøtte børnene ved at give dem succesoplevelser og sikre, at der er en voksen der har styringen i forskellige fælles lege.

- Der er mange ligheder mellem det, Signe laver og Sunshine Circles. Det hun laver er sanglege, og i Sunshine Circles er det også lege med fokus på omsorg, op- og nedregulering, stoplege eller andet. Her er det med musikken, så det er på en anden måde, men det er samme tilgang som Sunshine Circles, fortæller Susanne Andreasen.

Signe Pelle Hjorth rykker rundt blandt de ti børnehuse i Frederikssund Nord. Hun er i to huse ad gangen i fire sammenhængende uger, gerne tre dage i det ene og to i det andet. Derefter hun skifter til to nye huse og på den måde kommer hun forbi alle huse og alle børn.

Børn kigger på en voksen kvinde. De sidder alle på gulvet. Musik-Signe har børnenes fulde opmærksomhed.

Foto: Frederikssund Kommune, Mikala Schachtschabel Tordrup.