Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
28. februar 2019

Marbækvej i Frederikssund skal udvides

Når den nye Fjordforbindelse over Roskilde Fjord åbner senere på året, bliver Marbækvej den primære trafikvej i den sydlige del af Frederikssund for henholdsvis trafik fra Hornsherred og fra Frederikssundsvej og Vinge. Det kræver en udvidelse af vejen, og derfor gav Byrådet på sit møde 27. februar en anlægsbevilling på 5,3 mio. kr. til projektet.

6.300 køretøjer i døgnet

Med åbningen af Fjordforbindelsen forventes det, at trafikken på Marbækvej imellem rundkørslen Marbækvej/Strandvangen og tilslutningen til Fjordforbindelsen vil stige til ca. 6.300 køretøjer i døgnet. Derfor skal vejen udvides på strækningen fra Ørnestens Vænge og frem til den kommende Fjordforbindelse – en strækning på i alt 350 meter. Det er Frederikssund Kommune, der står for arbejdet fra Ørnestens Vænge og frem til ejendommen Marbækvej 49. Derfra og frem til Fjordforbindelsen er det Vejdirektoratet, der står for arbejdet.

Cykelsti i begge retninger

Kørebanen får en samlet bredde på 6,50 m. I begge sider bliver der anlagt enkeltrettede cykelstier med en bredde på 1,70 m. Endelig etableres der skelrabatter med en bredde på en meter. Regnvand fra vejen vil blive ført til det eksisterende regnvandsbassin på hjørnet at Marbækvej og Gyldenstens Vænge. Og endelig bliver der opsat ny vejbelysning svarende til den type, der allerede er opsat på Marbækvej.

Arbejdet ventes at begynde i første halvdel af marts og være færdigt i løbet af juli måned.

Den nuværende Marbækvej er alt for smal til at klare den kommende trafikmængde, når Fjordforbindelsen åbner. Foto: Frederikssund Kommune.Den nuværende Marbækvej er alt for smal til at klare den kommende trafikmængde, når Fjordforbindelsen åbner. Foto: Frederikssund Kommune.