Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
22. februar 2019

Flygtningekvinder tættere på arbejdsmarkedet

Statistikken om flygtninge i Danmark taler sit tydelige sprog. Erhvervsfrekvensen for flygtningekvinder er lav, og det vil Frederikssund Kommune lave om på. I kommunens beskæftigelsesplan for 2019, som blev godkendt af Byrådet i december, er der nemlig fokus på at bringe kvindelige flygtninge tættere på arbejdsmarkedet gennem særligt tilrettelagte forløb om beskæftigelse og rollefordeling. Frederikssund Kommune har derfor gennemført et pilotprojekt for fem syriske kvinder, mens de har været på barsel.

Målet er at opnå selvforsørgelse

- Formålet med forløbet er, at øge deres lyst til at deltage aktivt på arbejdsmarkedet samt at give dem viden og indsigt i udvalgte temaer, så de dermed får en bedre forståelse af deres situation og muligheder i Danmark, , fortæller Betina Petersen Marcussen, der er familiekonsulent i Aktiv Indsats og Integration i Frederikssund Kommune.

Kvinderne har været igennem et forløb, hvor de en gang om ugen i 10 uger har mødt hinanden og har hørt oplæg om arbejdsmarked, dansk kultur og normer, sundhedspleje, børneopdragelse, kønsroller mm.

- Vi er rigtig glade for at deltage. Vi kommer lidt væk hjemmefra og får mulighed for at udtrykke os og tale om vores tanker og bekymringer. Det er en gevinst at komme ud, se hinanden og tale sammen. Det kan gøre hele dagen til en god dag, fortæller en af deltagerne, Ola Zamrini, via tolken Hussein Sayed, som også har undervist på forløbet.

Hussein Sayed kom selv til Danmark fra Irak i 1982 og har med den baggrund undervist kvinderne i Mindspring, som er en række metoder til at håndtere de problematikker, der kan opstå, når man er flygtning samt til at styrke deltagernes evne til at tage vare på deres egen situation.

Tættere på arbejdsmarkedet

En vigtig del af forløbets fokus har været at give kvinderne viden om arbejdsmarkedet og motivere dem til at deltage i praktikforløb eller at søge arbejde. Derfor er de blevet undervist i regler og lovgivning på området, ligesom de har snakket om, hvad de er gode til og deres drømme for fremtiden.

- En ville gerne være tjener, andre ville være buschauffør, skrædder eller tolk. Men de er ikke gearet til arbejdsmarkedet hjemmefra, og de får ofte børn tidligt, hvilket kan sætte en stopper for et eventuelt uddannelsesforløb, fortæller Tina Krejberg, der er sagsbehandler i Aktiv Indsats og Integration og har været med til at undervise de syriske kvinder.

- Vi har brugt os selv som eksempler og fortalt dem, hvordan vi får en hverdag til at hænge sammen med børn, arbejde og familie, og hvad det betyder for børnene at se, at begge forældre arbejder, tilføjer hun.

Tina Krejberg vurderer, at forløbet har rykket kvinderne og blandt andet har medvirket til at give dem et mere positivt syn på fremtiden.

- Som gruppe har de fået afklaring af nogle væsentlige bekymringer og en forståelse af, hvad det vil sige at være en del af det danske samfund, og det vil være et skridt hen imod at få foden inden for på arbejdsmarkedet, forklarer hun og tilføjer, at en af kvinderne efter forløbet nu allerede har fået en praktikplads i en forretning i Frederikssund.

- Vi er glade for Tina og hendes måde at udtrykke sig på. Efter samtalen med hende blev vi motiveret til at søge arbejde. I Danmark kan man blive til det, man vil, hvis man har evnerne og beslutsomheden. Her er der ikke begrænsninger og lænker, siger Fahimeh Abdullah via tolk.

Utraditionel undervisning

De fem syriske kvinder var alle på barsel under forløbet, og kvinderne er derfor blevet undervist, med deres barn på skødet – en slags mødregruppeundervisning. Her har der været tid til både undervisning, samtale og refleksion, mens de samtidig kunne passe deres børn.

- Det har betydet meget for deres lyst til at komme og deltage i undervisningen, at de har kunnet tage deres barn med sig. Og selv om børnene har fyldt en del undervejs, så har vi fået givet kvinderne rigtig megen ny viden og de har dannet et godt indbyrdes netværk, fortæller projektansvarlig og underviser Betina Petersen Marcussen.

Hun vil fremadrettet følge kvinderne, der har valgt at etablere en privat mødregruppe for at fastholde og udvikle det netværk, de nu har fået med hinanden.

Flygtningekvinderne modtager undervisning af en sundhedsplejerske. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.Sundhedsplejerske Lone Helding fortæller de syriske kvinder om hvordan den danske sundhedspleje fungerer og har udviklet sig igennem de sidste 80 år. I dag beskæftiger sundhedsplejen sig blandt meget andet med emner som søvn, mad, tænder, opdragelse, sundhed og psykisk velbefindende ligesom børnene bliver målt og vejet. Fahimeh, Sawsan og Ola på billedet spurgte blandt andet ind til børnenes adfærd og døgnrytme i forbindelse med spisning og amning. Fra venstre: Fahimeh Abdullah, Sawsan Abdi, Ola Zamrini og sundhedsplejerske Lone Helding. 

Fotos: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.