Frederikssund Kommunes logo
6. december 2019

Vinge Boulevard tager form

På marken i Vinge lige syd for S-togsbanen er anlægsarbejdet i fuld gang. *Dels arbejder Banedanmark med at etablere Vinge Station, der skal stå klar i sommeren 2020, og dels er entreprenøren M.J. Eriksson i gang med at etalbere Vinge Boulevard, der skal skabe adgang fra Frederikssundsvej til Vinge Station og det kommende statslige Fællesmagasin.

Vådt efterår drillede

Arbejdet forløber planmæssigt efter tidsplanen forsikrer projektchef Mads Ole Kruuse fra M.J. Eriksson, selvom det usædvanligt våde efterår har drillet de store maskiner, der til tider har haft svært ved at stå fast på det mudrede underlag.

I alt arbejder 10-12 mand på Vinge Boulevard. Lige nu er det afvanding af vejen og de omkringliggende områder, der bliver etableret. Området afvandes til det nye regnsvandsbassin, som Vejdirektoratet har etableret lige øst for Frederikssundsvej ved det nye S-anlæg, der er en del af Fjordforbindelsen.

Området afvandes til det nye regnsvandsbassin, som Vejdirektoratet har etableret lige øst for Frederikssundsvej ved det nye S-anlæg, der er en del af Fjordforbindelsen.Området afvandes til det nye regnsvandsbassin (øverst til venstre i billedet), som Vejdirektoratet har etableret lige øst for Frederikssundsvej ved det nye S-anlæg, der er en del af Fjordforbindelsen.

I den ene side af vejen lægges dræn, der skal føre regnvandet til et bassin i nærheden.I den ene side af vejen lægges dræn, der skal føre regnvandet til bassinet i nærheden.

Genbrugsmaterialer

De store mængder grus, der skal bruges til at anlægge Vinge Boulevard er faktisk genbrug. For få måneder siden dannede gruset nemlig bunden på den store byggeplads Vejdirektoratet havde for enden af Marbækvej i forbindelse med etableringen af Kronprinsesse Marys Bro, og hvor den store indvielsesfest blev holdt. Byggepladsen lukkede efter åbningen af broen og gruset er nu flyttet op i et ”bjerg” på marken ved Vinge, hvor det bruges som vejfyld.

Der er endnu en del arbejde tilbage inden Vinge Boulevard er færdig. Mads Ole Kruuse venter, at der bliver lagt asfalt på vejen i løbet af foråret afhængigt af vinterens forløb. Både vejen og Vinge Station skal være klar til brug i løbet af sommeren 2020.

Efter Vejdirektoratets byggeplads for enden af Marbækvej lukkede er gruset fra pladsen nu flyttet op i et ”bjerg” på marken ved Vinge, hvor det bruges som vejfyld.Efter Vejdirektoratets byggeplads for enden af Marbækvej lukkede er gruset fra pladsen nu flyttet op i et ”bjerg” på marken ved Vinge, hvor det bruges som vejfyld.

Fotos: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.