Frederikssund Kommunes logo
16. december 2019

Vigtigt at måle for Radon

Forskning har vist, at den radioaktive gasart Radon er sundhedsskadelig. Sundhedsstyrelsens skøn er, at Radon årligt er medvirkende årsag til ca. 300 lungekræfttilfælde i Danmark.

Hvad er Radon?

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, der trænger op fra undergrunden og ind i huse gennem de utætheder, der er i gulvkonstruktioner, kældervægge og lignende. Gassen findes i alle huse, men der er store forskelle i mængden af Radon fra landsdel til landsdel – og fra hus til hus.

Oplysningskampagne giver mere viden

Frederikssund Kommune støtter den kampagne, som Videnscenteret Bolius gennemfører på hjemmesiden radonfrithjem.dk ved at udsende et brev til husejere i kommunen. Formålet med brevet og kampagnen er at oplyse husejere om Radon og opfordre til, at man får målt koncentrationen af Radon i sit hjem.

De seneste fire år har 136 husstande i Frederikssund Kommune valgt at måle husets radonniveau via radonfrithjem.dk. Data fra de målinger viser, at 64% af de målte huse havde mere Radon end det niveau, Sundhedsstyrelsen anbefaler som vejledende grænseværdi.

Bygningsreglement kræver radonsikring

Siden 1998 har bygningsreglementet krævet, at nybyggede huse er radonsikrede. Nye tal fra Bolius’ kampagne viser dog, at omkring 30% af alle målte huse bygget efter år 2000 har mere Radon, end myndighederne anbefaler.

Få mere at vide

På hjemmesiden radonfrithjem.dk er der samlet information om Radon, og om hvad du kan gøre ved det. Har du spørgsmål eller kommentarer, er det også her fageksperter vil svare dig. Her kan du også finde vejledning om de ofte enkle løsninger, der findes, hvis en måling viser et for højt radonniveau i huset.

Du kan også kontakte hotlinen hos radonfrithjem.dk på tlf.: 33 18 01 15 alle hverdage mellem kl. 08-18.