Frederikssund Kommunes logo
29. december 2019

Velkommen til 2020

Af borgmester John Schmidt Andersen.

Jeg glæder mig til det nye år. Det gør jeg, fordi jeg tror på, at det vil bringe alt muligt godt med sig. Vi har i Byrådet arbejdet for at skabe de bedste forudsætninger for, at det nye år kan blive rigtig godt. I november vedtog vi et budget for 2020, som alle byrådets partier stod bag. Det er jeg glad for og ikke mindst stolt over.

Jeg håber og tror på, at borgerne kommer til at opleve, at budgettet for 2020 bringer en masse godt med sig. Som mange andre kommuner oplever vi, at udgifterne på specialområdet samt ældreområdet stiger år for år, og i Frederikssund er vi så heldige, at der også bliver flere små børn. For at imødekomme de stigende behov har vi løftet budgettet for 2020 med 71 millioner kroner. Dermed kan vi sikre velfærden og endda løfte den på visse områder.

Det kan vi, fordi kommunens økonomi er god. Kassebeholdningen stiger, selvom der er pres på udgifterne. Og når vi kigger flere år frem, ser kassebeholdningen ud til fortsat at stige. Det er der god grund til at glæde sig over.             

I det nye budget har vi haft særligt fokus på børnene. I 2020 indfører vi minimumsnormeringer, der sikrer flere voksne til at passe vores børn. Vi kommer dermed på forkant af regeringens ambitioner, som frem til 2025 gradvist afsætter penge til at kommunerne kan indføre normeringer med tre vuggestuebørn pr. voksen og seks børnehavebørn pr. voksen.

Det er min ambition, at vi hele tiden skal udvikle vores kommune, og sørge for at det er attraktivt at bosætte sig her. Der bliver bygget boliger mange steder i kommunen, og det tyder på, at mange har fået øjnene op for vores smukke del af Nordsjælland. Og med en kommende bosætningsstrategi vil vi i Byrådet sætte endnu mere fokus på at tiltrække nye borgere til kommunen.

Farvel til 2019

2019 har budt på mange gode oplevelser. Tydeligt i min erindring står åbningen af Kronprinsesse Marys Bro. Det var en festdag, hvor 30.000 mennesker deltog, og hvor kronprinsessen selv kastede glans over indvielsen.

Det næste store vejprojekt, som vi er mange, der arbejder for, er Frederikssundmotorvejen. Jeg håber, at der i 2020 kommer en politisk aftale på plads på Christiansborg om, at denne motorvej skal leve op til sit navn og føre hele vejen til Frederikssund. Med en motorvej, den nye fjordforbindelse og en ny station i Vinge bliver vi godt rustet til at tiltrække både nye borgere og virksomheder til Frederikssund Kommune.

I 2019 indviede vi også Frederikssund Kommunes første nybyggede institution, Børnehuset Savannen i Skibby. Det er et flot hus, der indbyder til både leg, udvikling og samvær. Og i 2020 vil arbejdet med et nyt børnehus i den sydlige del af Frederikssund begynde. For med budget 2020 blev vi i Byrådet også enige om at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet i dagtilbuddene til at håndtere det stigende børnetal.

Der er altså mange gode grunde til at glæde sig til et nyt spændende år i Frederikssund Kommune. Jeg vil derfor ønske jer alle et rigtig godt nytår.

Borgmester John Schmidt Andersen og Kronprinsesse Mary på Kronprinsesse Marys Bro. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.