Frederikssund Kommunes logo
17. december 2019

Sidste år med julelegat

129 borgere kan glæde sig over at modtage en udbetaling fra årets julelegat. Det bliver sidste gang, at julelegatet bliver uddelt.

Julelegatet, der egentlig hedder ’Frederikssund Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende’, er i de sidste 10 år blevet uddelt til værdigt trængende, der har søgt om hjælp til at komme gennem julen. Kriterierne for at modtage julelegatet har været afhængige af modtagerens indtægt, formue og antal hjemmeboende børn. De, der modtager julelegatet, får en udbetaling, der afhænger af, hvor mange af kriterierne de opfylder.

Det er legatbestyrelsen, der har besluttet at opløse legatet. Det har de, fordi renteindtægterne på legatet, der bruges til de administrative omkostninger samt til uddeling til værdigt trængende, efterhånden er blevet så lav, at det ikke længere giver mening at fortsætte legatet. I 2017 var der 7000 kroner til uddeling og i 2018 var der kun 2000 kroner at fordele til de mange ansøgere.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi må opløse julelegatet, men det giver ikke nogen mening, når der kun er 2000 kroner til at dele ud til 100 ansøgere. I stedet kan vi i år frigive alle pengene på legatet og glæde de 129 familier, der har søgt i år med lidt ekstra penge op til jul, siger Susanne Bettina Jørgensen, næstformand i legatbestyrelsen for Frederikssund Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende.

Civilstyrelsen har tidligere i år godkendt opløsningen af legatet.