Frederikssund Kommunes logo
2. december 2019

Fokus på demens

Tirsdag den 26. november mødtes en række kommuner og organisationer til konferencen ”Demensvenligt Nordsjælland - Fælles om demens” i Helsingør. Her delte de ca. 100 deltagere viden om, hvordan de har samarbejdet på tværs af kommuner, erhvervsliv og foreningsliv for at skabe demensvenlige samfund og fællesskaber for mennesker med demens og deres pårørende.

Afslutning af projekt

Konferencen er afslutningen på to års arbejde i projekterne ”Gennem viden og relationer”, ”Rådgivnings- og Aktivitetscenter” og ”Flere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens”, som er støttet af Sundhedsstyrelsen. I løbet af de to år har de samarbejdende kommuner tilbudt:

  • Åben rådgivning for personer med demens og deres pårørende.
  • Vejledning i velfærdsteknologiske produkter i teknologibiblioteket.
  • Undervisningsforløb for erhvervsliv og foreninger, så de bedre kan møde mennesker med en demenssygdom i øjenhøjde og tilbyde hjælp, når behovet opstår.
  • 13 forskellige aktiviteter i 5 frivilligcentre målrettet mennesker med demens og deres pårørende.
  • Generationsmøder på tværs af skolebørn og ældre på plejehjem i Helsingør Kommune.

Og tilbuddene har stor betydning for demensramte fortæller Laila Øksnebjerg fra Videnscenter for demens:

- Både fra forskning og fra erfaring i praksis ved vi, at aktiviteter og tilbud med fokus på at styrke fysiske, kognitive, psykologiske og sociale funktioner, har stor betydning for sundhed, trivsel og livskvalitet hos personer med demens og deres pårørende. Når man har adgang til sådanne tilbud, er der større mulighed for, at man vedligeholder funktioner, og dermed klarer sig bedre hverdagen, siger Laila Øksnebjerg, Neuropsykolog og Phd. fra Videncenter for Demens.

Forståelse og tålmodighed

Blandt oplægsholderne var også Tina Sivertsen, afdelingsleder i Kvickly, Helsinge, som har uddannet sit personale i at forstå og vejlede, når for eksempel den pæne ældre herre for 3. gang spørger efter tomater, fordi han ikke kan huske, hvordan de ser ud.

Tilbud til virksomheder og foreninger

Er I en virksomhed eller en forening, som kunne have gavn af viden om demens og greb til at håndtere forskellige typer af situationer med mennesker med demens, så kontakt Stine Skov Øllgård, e-mail: ssl04@helsingor.dk, tlf.:25 31 33 45.

Fakta

De otte kommuner i Demensvenligt Nordsjælland er Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. Der er også indgået samarbejde med 5 Frivilligcentre i Hørsholm, Helsingør, Gribskov, Halsnæs og Hillerød.

Demenskonferencen bød også på paneldebat med blandt andre Nis Peter Nissen, Direktør i Alzheimerforeningen og Laila Øksnebjerg, Neuropsykolog og Phd. fra Videncenter for Demens. Foto: Helsingør Kommune.Demenskonferencen bød også på paneldebat med blandt andre Nis Peter Nissen, Direktør i Alzheimerforeningen og Laila Øksnebjerg, Neuropsykolog og Phd. fra Videncenter for Demens. Foto: Helsingør Kommune.