Frederikssund Kommunes logo
2. december 2019

Ny lokal uddannelse godt i gang

Torsdag den 28. november 2019 blev den Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Frederikssund og Skibby officielt indviet. De to lokale afdelinger er godt i gang med mere end 100 elever. Uddannelsen blev indviet af borgmester i Frederikssund, John Schmidt Andersen (V), og skoleleder Ole Lindved Sværke.

FGU afløser og kombinerer det bedste fra produktionsskolerne, den almene voksenuddannelse (AVU) og Forberedende Voksenuddannelse (FVU) på VUC, den kombinerede ungdomsuddannelse og andre tilbud der har været for de unge som har svært ved at finde fodfæste i det ordinære uddannelsessystem, og derfor har brug for en lidt længere vej til uddannelse. 

Reklame med skolens formål: Faglige kompetencer, personlig udvikling og sociale færdigheder  - Foto Kenneth Jensen.jpgReklame med skolens formål: Faglige kompetencer, personlig udvikling og sociale færdigheder.

Kommunal begejstring

I sin tale ved indvielsen udtrykte borgmester John Schmidt Andersen stor tilfredshed med at det er lykkedes at sikre et FGU-tilbud på hele to matrikler i Frederikssund Kommune – både på Campus i Frederikssund og med det eksisterende produktionsskoletilbud i Skibby. Og så glædede han sig over det pæne elevtal:

 - For mig er det en stor glæde at kunne være med til denne indvielse. Da reformen af de forberedende grunduddannelser blev besluttet, var det vigtigt for mig og for resten af byrådet at vi fik lov at beholde afdelinger af det nye FGU her i kommunen. Og det lykkedes heldigvis, så vi i dag har en afdeling både i Skibby og i Frederikssund.

 - Det var vigtigt for os, fordi I unge i Frederikssund Kommune skal have de bedste muligheder for at komme i gang med en uddannelse. Og i den forbindelse spiller FGU en stor rolle for dem der ikke er parate til at begynde på en undgomdsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager, men ligegyldigt hvad grunden er, så er det vigtigt, at der er et sted, hvor I kan blive dygtigere, udvikle jer og finde jeres vej i livet, sagde borgmesteren blandt andet til de fremmødte lærere, elever og samarbejdspartnere.

Borgmester John Schmidt Andersen og forstander Ole Lindved Sværke i snak ved indvielsen af FGU. Foto: FGU.Borgmester John Schmidt Andersen og forstander Ole Lindved Sværke i snak ved indvielsen af FGU.

Har været i gang små fire måneder

Reelt har uddannelsen været i gang i små fire måneder. FGU startede nemlig officielt den 1. august 2019, men har haft en lettere turbulent start på landsplan - ikke mindst grundet svigtende elevregistrerings- og IT-systemer.

På trods af de små bump i starten, så er tilbuddet i Frederikssund langt fremme. Der går i skrivende stund over 100 elever på skolens to matrikler i henholdsvis Frederikssund og Skibby, hvor det bedste fra den praktiske og den teoretiske verden kombineres frem mod nye prøveformer. Eleverne kan vælge mellem tre forskellige spor:

  • Almen Grunduddannelse (AGU)
  • Produktionsgrunduddannelse (PGU)
  • Erhvervsgrunduddannelse (EGU).

FGU i Frederikssund tilbyder nu 13 forskellige AGU-hold, fem forskellige PGU-hold plus Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)., og er en del af FGU Nordsjælland med ledelse og skole i Frederiksværk, samt skoler i Helsinge og Hillerød, foruden de to i Frederikssund kommune.

Udpluk af linjerne på FGU Frederikssund. Foto Kenneth Jensen.Udpluk af linjerne på FGU Frederikssund. 

Mere om FGU

Ved indvielsen kunne skolen fremvise en række helt nye flotte portrætter. Portrætterne er udviklet i et samarbejde mellem eleverne på AGU-faget ”Dansk Som Andetsprog” og PGU-værkstederne ”Mediegrafisk” og ”Event og Marketing”. Her har eleverne selv stået for interviews, fotoportrætter og det grafiske design. Derudover skal skolens ”Byg og Anlæg-hold” bygge flydende øer i Roskilde Fjord til Nationalparken Skjoldungernes Land, mens skolens STU-hold er i gang med flere udendørsprojekter på Bautahøj Hotel og Konferencecenter.

Læs mere om den nye uddannelse og dens muligheder på skolens hjemmeside.

Foto: FGU og Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.