Frederikssund Kommunes logo
30. august 2019

Lodsejer- og borgermøde om Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort og Særlige Naturbeskyttelsesinteresser er et tillæg til Kommuneplan 2017, der reviderer udpegningen af naturbeskyttelsesinteresser. Byrådet besluttede den 28. august at sende tillægget i otte ugers offentlig høring fra den 30. august til den 25. oktober 2019.   

Borgermøde

I den forbindelse inviterer Frederikssund Kommune til et borgermøde for lodsejere og andre interesserede. På mødet vil metoden og tankerne bag de nye naturudpegninger blive gennemgået, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til tillægget.

Mødet vil blive holdt torsdag den 19. september kl. 19 i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund.

Tilmeldingen skal sikre, at der vil være plads til alle i Elværket. Muligheden for tilmelding lukkes, hvis vi når grænsen for, hvor mange mødedeltagere lokalet kan rumme.