Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
15. august 2019

Invitation til demenscafe med frokost og sang

Vi inviterer hermed dig og din ægtefælle til demenscafé på Gerlev Kro.

Demenscaféen er for hjemmeboende borgere, der har en demenssygdom og deres ægtefæller.

Vi spiser en god frokost, snakker og hygge os, og måske synger vi nogle sang. Arrangementet varer to timer.

Caféen holdes på Gerlev Kro fra kl. 14.00 - 16.00 på følgende datoer:

Den 29. august 2019
Den 10. oktober 2019
Den 31. oktober 2019
Den 28. november 2019

Der er en egenbetaling på ca. 100 kr. pr. person excl. drikkevarer. Deltagerne sørger selv for transport. Der kan gøres brug af Flextur.

Tilmelding skal ske senest to dage før til kommunens demenskonsulenter, der også deltagere i arrangementet:

Berit Sandstrøm tlf. 20 14 03 05
Trine Vejlgaard Nielsen tlf. 30 61 34 57