Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
30. august 2019

Handicappris 2019

Det er blevet tid til at finde ud af, hvem der skal have årets Handicappris. Så hvis du kender en person, en virksomhed, en forening eller noget helt fjerde, som gør en særlig indsats for handicappede borgere, kan du nu indstille dem til Handicappris 2019.

Du kan indstille kandidater til Handicapprisen indtil den 31. oktober 2019. Kriterierne for at modtage prisen er, at modtageren opfylder en af følgende:

  • Have gjort en særlig indsats i forhold til en enkelt borger med handicap eller en familie med et handicappet medlem.
  • Have gjort en særlig indsats i forbindelse med aktiviteter for handicappede.
  • Have gjort en særlig indsats i forbindelse med handicappede i erhverv.
  • Have ydet en særlig indsats med henblik på handicaptilgængelighed.
  • Være en ildsjæl i en forening, organisation eller lignende.

Kender du nogen, der lever op til kriterierne og fortjener anerkendelse for det, kan du indstille dem til prisen. Alle borgere, foreninger og organisationer kan komme med indstillinger.

Indstillingerne skal være modtaget senest torsdag den 31. oktober og kan sendes til:

Frederikssund Kommune, Handicaprådet
Att. Karin Petersen
Torvet 2
3600 Frederikssund

Du kan også foretage indstillingen elektronisk herunder.

Prisen uddeles tirsdag den 3. december 2019, hvor det er International Handicapdag.

Jeg indstiller...

I det følgende skal du oplyse data på personen, foreningen, virksomheden eller stedet som du ønsker at indstille til Handicapprisen.

Oplys navn på personen, foreningen, virksomheden eller stedet som du vi indstille til handicapprisen.

Oplys navn på kontaktperson, hvis du indstiller en forening, virksomhed eller et sted.

Oplys den fulde adresse inkl. postnummer og by


Dine kontaktoplysninger

Herunder beder vi om dine kontaktoplysninger, så vi kan træffe dig for uddybende spørgsmål o.lign.

Samtykke

Billede med tegn som du skal skrive i feltet herunder

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Dette får virkning for vores behandling af oplysninger om dig fra det tidspunkt, du tilbagekalder samtykket.

Tilbagekaldelsen sker skriftligt ved at kontakte det fagcenter i Frederikssund Kommune som er ansvarlig for databehandlingen.

Information om databehandling

Frederikssund Kommune er dataansvarlig ved behandling af dine personoplysninger, og du er velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgivere John Larsen og/eller Jakob Sønderlund Sørensen via digital post hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingen.

Formål og retsgrundlag

Frederikssund Kommune behandler dine personoplysninger for at kunne besvare denne henvendelse om [UDFYLD].

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af [indsæt konkret lovgivning] og databeskyttelseslovens §1, stk. 2.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, CPR-nr. m.v. jf. databeskyttelsesloven §6, stk. 1.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi deler dine oplysninger med andre afdelinger i kommunen, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Herudover kan vi, afhængigt af oplysningernes karakter og formål, udveksle personoplysninger efter databeskyttelseslovens §6, stk. 1 og/eller §7, stk. 1.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra dig selv, fx. i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning. Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Hvis vi har brug for at indhente oplysninger fra fx egen læge, hospital, arbejdsgiver eller lignende, vil vi forinden bede om et samtykke fra dig, medmindre det fremgår af særlovgivningen at vi må behandle oplysninger om dig uden at indhente dit samtykke.

Opbevaring af dine personoplysninger

Der er forskel på hvor længe vi gemmer dine oplysninger, alt efter hvilken type sag eller sammenhæng oplysningerne indgår i.

Kommunen er forpligtet til at håndtere oplysninger efter arkivreglerne. Der er fx regler om at kommunen skal aflevere nogle typer oplysninger til Rigsarkivet, og at kommunen ikke må slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Du har således ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler, få berigtiget urigtige oplysninger om dig, få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger og i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for kommunens almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreres rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.