Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
23. april 2019

Stor succes med nedbringelse af infektioner

Tidligere oplevede ca. en ud af 10 ældre i plejebolig at få ordineret antibiotika mod en urinvejsinfektion. I dag er det kun en ud af 20, og det skyldes et forskningsprojekt, der er foregået i et samarbejde mellem Frederikssund og Gentofte Kommuner samt Herlev og Gentofte Hospitaler.

Mere fokus på forebyggelse

Projektet har bestået i et blot to timer langt hygiejnekursus for medarbejderne på alle omsorgscentrene i Frederikssund Kommune samt på to omsorgscentre i Gentofte Kommune. Kurset har haft til formål at opbygge viden hos medarbejderne og sætte fokus på alternativer til brug af antibiotika.

- Det har været nemt at ringe til lægen og bede om antibiotika til en borger. Men forløbet her har gjort medarbejderne mere bevidste om alternativerne, og derfor er der nu en langt større faglig refleksion over om borgerens symptomer kan skyldes andre ting, før man vælger antibiotika, fortæller Cæcilie Maigaard Schmidt, der er centersygeplejerske på Omsorgscenter Nordhøj i Skibby.

På kurset er der blevet sat fokus på nedbringelse af brugen af antibiotika ved at arbejde mere forebyggende. Det sker nu blandt andet ved at hjælpe borgerne med bedre personlig hygiejne og ved at styrke den faglige vurdering af blandt andet borgerens væskeindtag og generelle tilstand.

Bedre hygiejne

Sideløbende med projektet er der i Frederikssund Kommune arbejdet meget med at højne den generelle hygiejnestandard. Det fortæller Anita Schlippe Rasmussen, der er specialuddannet hygiejnesygeplejerske og ansat til at systematisere og kvalitetssikre kommunens infektionshygiejniske arbejde:

- Alle medarbejdere har fået adgang til håndsprit, engangshandsker og forklæder, ligesom der er adgang til brug af vådservietter og engangshåndklæder til nedre toilette. Også vores intranet er blevet opdateret med vejledninger og tjeklister mv. Dette sammen med flere andre tiltag betyder, at vi i dag stort set lever 100% op til de retningslinjer for håndhygiejne, som Statens Serum Institut har udstukket. Disse tiltag har helt sikkert også haft en afgørende effekt på resultatet af projektet, vurderer Anita Schlippe Rasmussen.

Indsats med stor effekt

I alt har over 400 medarbejdere i Frederikssund Kommune været på kursus i 2017 og 2018, og resultatet af kurset og den generelle indsats på hygiejneområdet er en markant nedgang i antallet af antibiotikaordinationer i forbindelse med urinvejsinfektioner. Således var der tidligere 9,65 ordinationer af antibiotika pr. 100 beboere på omsorgscentrene i Frederikssund Kommune. Efter forløbet er dette tal faldet til 5,05.

Også i Gentofte Kommune har projektet haft en positiv effekt, om end Gentofte har ligget højere end Frederikssund både før og efter projektet.

Fordel for borgeren

- Projektet har ændret medarbejdernes bevidsthed omkring brug af antibiotika og dermed også deres arbejdsgange. Der er kommet mere fokus på det faglige, og det er en stor fordel for borgeren. Når man bruger antibiotika dræber man også de bakterier i tarmfloraen, som er en naturlig del af vores immunforsvar. Derfor vil forebyggelse med f.eks. god hygiejne i stedet for forebyggelse med medicin altid være en fordel for borgeren, forklarer Cæcilie Maigaard Schmidt.

Projektet er blevet ledet af Forskningsenheden på Herlev Hospital og har fået støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet.