Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
25. april 2019

Ny aftale om arbejdstid for kommunens lærere

Byrådet i Frederikssund Kommune har på byrådsmødet den 24. april 2019 godkendt en aftale om planlægningsgrundlag for tilrettelæggelse af læreres og  børnehaveklasselederes arbejdstid. Aftalen er kommet i stand efter et langt, men meget konstruktivt forhandlingsforløb mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Lærerkreds.

Kredsformand i Frederikssund Lærerkreds Regitze Flannov udtaler i forbindelse med indgåelsen af aftalen:

- I Frederikssund Kommune har vi de senere år oplevet et stadig mere tillidsfuldt og frugtbart samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Lærerkreds om folkeskolen og dens udvikling. Både vi og Frederikssund Kommune er enige om, at der opnås de bedste resultater, når samarbejdet fungerer og begge parter ser værdien af forpligtende samarbejder og aftaler.

Parternes hensigt med planlægningsgrundlaget er at skabe bedre betingelser for at føre intentionerne i folkeskoleloven og kommunens børne- og ungepolitik ud i livet.

Børne- og Skolechef Paw Holze Nielsen udtaler:

- Den nye aftale skal endvidere understøtte Frederikssund Kommune som en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente lærere, der oplever at udføre et meningsfuldt arbejde i gode og tydelige rammer samt et bedre grundlag for at rekruttere uddannede lærere. Vi indledte forhandlingerne med at tage rundt og tale med alle kommunens lærere, og de tilbagemeldinger, som vi fik fra dem, har vi forsøgt at ind tænke i den nye aftale. Jeg er glad for, at vi indenfor den overordnede økonomiske ramme sammen med Lærerkredsen er lykkedes med at lave en markant bedre aftale end den eksisterende.

Centrale punkter i den nye aftale er:

  • Maksimalt undervisningstimetal til alle og et lavere til nyuddannede
  • En fleksibel planlægning på skolerne, så opgaverne kan tilpasses de aktuelle lokale behov, ønsker og visioner med fokus på en sammenhængende og varieret skoledag.
  • Gode rammer for et konstruktivt skole/hjem samarbejde.
  • Et godt arbejdsmiljø og høj social kapital. Det understøtter aftalen ved at sikre forberedelsestid samt tildele lærerne et professionelt råderum samt ansvar for at løse den samlede opgave, herunder foretage de nødvendige opgaveprioriteringer med relevant inddragelse af og i samarbejde med ledelsen.

Parternes ønsker at styrke kvaliteten i undervisningen, den øvrige opgaveløsning og arbejdsmiljøet ved at skabe attraktive arbejdspladser, hvor lærerne deltager i forpligtende faglige fællesskaber og har mulighed for at bidrage til stadig udvikling og fornyelse af den pædagogiske og undervisningsmæssige praksis i Frederikssund Kommune.

Regitze Flannov og Paw Holze underskriver aftale. Foto: Frederikssund Kommune.Regitze Flannov og Paw Holze underskriver aftalen. Foto: Frederikssund Kommune.