Frederikssund Kommunes logo
1. april 2019

Lokalplan for Fællesmagasinet på vej

Slots-og Kulturstyrelsen ønsker at bygge et magasin i Vinge til opbevaring af kulturhistoriske genstande fra Nationalmuseet og biblioteksmateriale fra Det Kongelige Bibliotek. Magasinet er tegnet af Gottlieb Paludan Architects og ingeniørfirmaet MOE og skal opføres af entreprenøren DS Flexhal på et areal syd for den kommende Vinge Station.

Illustration af Fællesmagasinet. Billede: Gottlieb Paludan Architects og ingeniørfirmaet MOE.Illustration af Fællesmagasinet. Billede: Gottlieb Paludan Architects og ingeniørfirmaet MOE.

Fællesmagasinet vil komme til at bestå af to større og to mindre bygninger, der er bygget sammen, og den maksimale højde på byggeriet vi være ca. 15 meter. Hele byggeriet vil blive omkranset af et hegn.

Lokalplan sat i gang

Styrelsen har udarbejdet en foreløbig illustrationsplan for placeringen af Fællesmagasinet på det reserverede areal, og på Byrådets møde onsdag den 27. marts blev det besluttet at sætte arbejdet i gang med en lokalplan for området. Ved udarbejdelsen af en lokalplan anbefaler administrationen blandt andet, at regnvandsbassiner bliver udformet, så de får en rekreativ værdi samt at beplantning omkring indhegningen skal skabe en god sammenhæng til de omgivende arealer.

Kort, der viser placeringen af Fællesmagasinet i Vinge. Illustration: Frederikssund Kort, der viser placeringen af Fællesmagasinet i Vinge. Illustration: Frederikssund. 

Penge til arkæologiske undersøgelser

Inden et byggeri kan påbegyndes på grunden skal der laves arkæologiske undersøgelser. På mødet besluttede Byrådet derfor også at afsætte 3,5 mio. kr., så arkæologerne kan komme i gang. Derudover kræver opførelsen af Fællesmagasinet, at der bliver nedrevet en ejendom i området samt at stien mellem St. Rørbæk og Vinge bliver omlagt.

Læs mere om Fællesmagasinet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.