Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
2. april 2019

Handicap- og psykiatripolitik vedtaget

En ny Handicap- og Psykiatripolitik 2019 - 2022 blev vedtaget af Byrådet på mødet den 27. marts 2019. Det skete efter en længere proces, som begyndte i sommeren 2018 med møder mellem Handicaprådet, Ældrerådet og politikerne i Social- og Sundhedsudvalget. Herefter blev der holdt cafémøder i efteråret, hvor udkastet til politikken blev drøftet, og endelig har politikken været i offentlig høring hen over vinteren.

Indsatsområder og målsætninger

Det er altså en lang, åben og inddragende proces, der har ført frem til den endelige version af politikken. Efter Byrådets endelige vedtagelse ligger der nu en handicap- og psykiatripolitik for Frederikssund Kommune, som indeholder tre indsatsområder: Forebyggelse og Sundhed, Frivillighed og Netværk samt Bolig.

For at realisere Frederikssund Kommunes handicap- og psykiatripolitik er der opstillet tre målsætninger, som understøtter indsatsområderne og bidrager til, at visionen opnås. De tre målsætninger er:

  • Selvstændighed
  • Attraktive tilbud - hele livet
  • Balance – både økonomisk og faglig

Handleplaner skal udarbejdes

Efter Byrådets vedtagelse skal der nu udarbejdes og implementeres handleplaner, så politikken bliver omsat fra ord til handling. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 1. april 2019 vil der således blive fremlagt en tids- og procesplan for det videre arbejde med implementering af politikken.

Hvis du vil dykke mere ned i politikken, kan du finde den som bilag til punkt 68 på dagsordenen til Byrådets møde den 27. marts 2019.