Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
15. april 2019

Bliv frivillig ved EU-valget den 26. maj

Frederikssund Kommune vil gerne have hjælp fra frivillige til at afvikle det kommende valg. Derfor har du nu chancen for at være med, når der søndag den 26. maj 2019 holdes valg til Europa-Parlamentet.

Hvad er opgaven?

Som frivillig hjælper du til på afstemningsstedet med f.eks. at udlevere stemmesedler, scanne og registrere valgkort, sikre at stemmesedlerne kommer i valgurnerne og tælle stemmer op, når valget er slut. Du vil blive instrueret i opgaverne, når du møder frem på valgdagen.

Du skal være på valgstedet fra kl. 8.00 og indtil stemmerne er talt op om aftenen. På de større valgsteder kan det godt blive sent, før alle stemmer er talt op.

Værd at vide

For at kunne være frivillig på et valgsted i Frederikssund, skal du bo i kommunen og have ret til at stemme til valget.

Som frivillig tilforordnet vælger modtager du en skattepligtig diæt, som i 2019 udgør 850 kroner. På selve valgdagen er der sørget for forplejning, men du skal selv sørge for transport til og fra afstemningsstedet.

Opgaverne som valgstyrere og tilforordnede vælgere på afstemningsstedet varetages af personer, der er udpeget af de politiske partier fra Frederikssund Byråd.

Ordningen med frivillige tilforordnede vælgere er et supplement, hvor borgere har mulighed for at deltage i valghandlingen. Derfor skal du ikke sende en ansøgning, hvis du ved, at du bliver udpeget af et politisk parti.

Husk at brevstemme

Som frivillig tilforordnet vælger skal du være på et bestemt valgsted hele dagen, og det er ikke tilladt at forlade valgstedet i løbet af dagen. Det betyder, at du selv skal have brevstemt inden valgdagen.

Valgsteder i Frederikssund Kommune

Det vil ikke være muligt at vælge, hvilket valgsted du ønsker at blive tilknyttet på valgdagen. Der vil i planlægningen af valgdagen, så vidt det er muligt, blive taget hensyn til, hvor du bor.

Valgsteder:

  1. Frederikssund Hallen
  2. Trekløverskolen, afdeling Græse Bakkeby, Frederikssund
  3. Ådalens Skole, Frederikssund
  4. Skibby Idrætshal
  5. Jægerspris Skole, Hallen, Møllevej 100
  6. Slangerup Idræts- og Kulturcenter

Ansøgning om at være frivillig valgtilforordnet skal ske via denne formular senest den 9. maj 2019.

OBS: Tilmelding er bindende, hvilket betyder, at du er forpligtet til at møde op, i tilfælde af, at vi får brug for netop din hjælp. Du vil efter den 9. maj modtage brev i din digitale postkasse med svar på, om vi får brug for netop din hjælp ved valget.