Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
13. september 2018

Stort fremmøde ved budgetmøde

Over 200 borgere var mødt frem til informationsmødet om borgmesterens budgetforslag for 2019. Forslaget rummer bruttoudgifter for i alt 3,2 mia. kr. Og det er fordelingen af disse penge, som Byrådet skal tage stilling til senest ved budgetvedtagelsen den 10. oktober 2018. Forinden er borgmesterens budgetforslag i offentlig høring frem til den 16. september, og som en del af høringen afholdt Frederikssund Kommune et informationsmøde, hvor budgettet blev gennemgået.

Største udgift er arbejdsmarkedsområdet

Det var borgmester John Schmidt Andersens, der gennemgik budgetforslaget. Her fremgik det blandt andet, at af de 3,2 mia. kr. som Frederikssund Kommune ventes at bruge i 2019 går den største enkelte post på 681 mio. kr. til arbejdsmarkedsområdet. Det drejer sig om udgifter til kontanthjælp og andre overførselsindkomster til ledige samt til drift af Jobcenteret. Dernæst er det områderne Skole og Klub, Socialområdet og Ældreområdet, som hver lægger beslag på 4-500 mio. kr.

Kommunens største indtægtskilde er skatter, som bidrager med 2.427 mio. kr. til kommunekassen. Dertil kommer knap en halv mia. kr. i tilskud og udligning. Endelig sikrer refusion fra staten og brugerbetaling mv. at indtægterne bliver på 3,2 mia. kr.

Borgmesterens budgetforslag 2019 - hvad bruger vi pengene til?Borgmesterens budgetforslag 2019 - hvad bruger vi pengene til?

Borgmesterens budgetforslag 2019 - hvor kommer pengene fra?Borgmesterens budgetforslag 2019 - hvor kommer pengene fra?

Efter borgmesterens fremlæggelse var der mulighed for dialog mellem borgere og politikere over en kop kaffe ved caféborde.

Deltag i høringen

På Frederikssund Kommunes hjemmeside kan du se hele budgetforslaget med diverse bilag. Hvis du ønsker at afgive et høringssvar skal det ske senest den 16. september 2018 pr. mail til oekonomi@frederikssund.dk, eller alternativt pr. almindelig post til adressen:

Frederikssund Kommune
att. Høringssvar budget 2019
Torvet 2
3600 Frederikssund