Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo
5. september 2018

Gør noget - få det godt

Frederikssund Kommune tilbyder et gratis 12 ugers forløb med titlen ”Gør noget – få det godt”. Det er for mennesker mellem 40 og 70 år, der har kræft, eller som for nylig har afsluttet behandling for kræft.

Er du interesseret, så kontakt Træningsenheden senest den 11. september. Du skal tale med ergoterapeuterne Hannah Reyes Ernst eller Michele Petersen på 47 35 20 70 imellem kl. 8 og kl. 10.Forløbet starter den 18. september 2018.

Større følelse af at deltage i eget liv

Både som patient og som færdigbehandlet, kan man få følelsen af at være overladt til sig selv med hverdagsproblemer, man ikke tidligere kendte til. For disse mennesker kan forløbet ”Gør noget – få det godt” være til gavn. Tilbuddet kan stå alene, men det kan også være et supplement til Kommunens eksisterende tilbud ”Til dig, der har kræft”.

Meningsfulde aktiviteter der fremmer sundhed og velvære

Formålet med forløbet er, at deltagerne afprøver og mærker den store betydning, som meningsfulde aktiviteter har for et vel afbalanceret hverdagsliv. Sådan siger de to ergoterapeuter, Michele Petersen og Hannah Reyes Ernst, der står for forløbet.  

Deltagerne mødes i grupper på op til 12 personer en gang om ugen i to timer. En ergoterapeut sikrer, at man kommer igennem en række relevante temaer, men det er deltagerne, der skaber indholdet via dialog, gensidig støtte og udveksling af erfaringer.

Temaerne kan for eksempel være

  • hvordan deltagelse i aktiviteter kan fremme sundhed og velvære
  • hvordan hjernen kan påvirkes af kræftdiagnosen, fx ved problemer med hukommelsen, koncentrationsbesvær og øget træthed eller udmattelse
  • hvordan vores fysiske og sociale omgivelser påvirker det, vi gør eller undlader at gøre.

Praktiske øvelser i hverdagens gøremål kan indgå som en del af møderne. Der er ikke tale om fysisk træning. 

Individuelle samtaler

Inden forløbet starter, vurderer en ergoterapeut, om borgeren kan forvente at få gavn af forløbet. Derudover er der tre individuelle samtaler; en indledende samtale, der foregår i borgerens hjem, en midtvejssamtale og en slutsamtale.

Samtalerne bruges til afstemning af forventninger og individuel vejledning, så borgeren får så stort et udbytte af at deltage, som muligt. Den sidste samtale indeholder desuden evaluering af forløbet.