Frederikssund Kommunes logo
7. september 2018

300 mødte frem til borgermøde

Torsdag den 6. september blev det første i en række af borgermøder om Vinge afholdt i Frederikssund Hallen, og ikke færre end 300 borgere havde taget imod invitationen. Det primære formål med mødet var at give en orientering om de begivenheder, som i 2017 førte til, at Frederikssund Kommune måtte opgive at lave en aftale med AP Ejendomme om udvikling af hele Vinge Centrum samt at give borgerne mulighed for at komme i dialog med politikerne om sagen.

Berettiget kritik

I sin velkomst sagde borgmester John Schmidt Andersen blandt andet, at meget af den kritik, der har været af forløbet om de afbrudte forhandlinger i slutningen af 2017 er berettiget, men at Byrådet også med rette har følt sig dårligt rådgivet undervejs. Det ses blandt andet af at flere rådgivere efterfølgende har tilbagebetalt en del af deres honorar til Frederikssund Kommune. Borgmesteren fortalte videre, at arbejdet med Vinge fortsætter, men i et mere afdæmpet tempo end tidligere og med langt tættere politisk styring. Samtidig understregede borgmesteren at både staten og en række investorer viser interesse for at bygge i Vinge.

Herefter var det chefkonsulent i Teknisk Forvaltning, Søren Smidt-Jensen, der gav en detaljeret forklaring på hvordan forhandlingerne mellem Frederikssund Kommune og investoren var forløbet.

Dialog med politikerne

Mellem kl. 20 og 21 kunne borgerne tale med medlemmer af byrådet, som efter partifarve stillede op ved cafeborde rundt omkring i hallen. Her blev der spurgt til alt fra kommunens brug af eksterne konsulenter til hvornår S-togsstationen bliver bygget.

Mødet var det første i en række af borgermøder om Vinge. Datoerne for kommende borgermøder vil blive annonceret på kommunens hjemmeside samt i medierne.

Borgmester John Schmidt Andersen (i baggrunden) talte med mange borgere i løbet af aftenen. Foto: Steven Rønnenkamp Holst.Borgmester John Schmidt Andersen (i baggrunden) talte med mange borgere i løbet af aftenen.

Der var livlig trafik og megen snak ved cafébordene i hallen. Foto: Steven Rønnenkamp HolstDer var livlig trafik og megen snak ved cafébordene i hallen.

Fotos: Steven Rønnenkamp Holst.