Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
5. oktober 2018

Rottetilsyn på tilsynspligtige ejendomme

I perioden fra oktober 2018 til og med februar 2019 vil tilsynspligtige ejendomme få besøg af en af kommunens rottebekæmpere.

De tilsynspligtige ejendomme er erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Rottebekæmperen vil kontakte ejer eller lejer på ejendommen. Træffes der ikke nogen hjemme, bliver der afleveret et brev om tilsynet. Kommunens rottebekæmper er forpligtet til at gennemgå ejendommen – også hvis der ikke træffes nogen hjemme. Rottebekæmperen skal lave en gennemgang af ejendommens udendørs arealer med henblik på at konstatere, om der er spor efter rotter.

Kommunen skal én gang om året undersøge alle tilsynspligtige ejendomme for rotter. Tilsynet udføres i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (nr. 1723 af 17. december 2017).

I byzoneområder sker bekæmpelsen kun, hvis man anmelder rotter. Det samme gælder sommerhusområder.

Der er pligt til at anmelde rotter til kommunen. Anmeldelse kan ske digitalt på kommunens hjemmeside www.frederikssund.dk/rotter