Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
29. oktober 2018

Genoptagelse af nogle sager om bidrag til pensionsordning

Frederikssund Kommune genoptager nogle sager om beregning af bidraget til pensionsordning. Det sker på baggrund af en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen. Kommunen kan genoptage en sag, den før har afgjort, hvis en forælder, der modtager tabt arbejdsfortjeneste og et bidrag til pensionsordning, beder om det.

Frederikssund Kommune har afgjort sager om bidrag til pensionsordning ud fra den praksis, som er beskrevet i Ankestyrelsens principafgørelse 69-10. Ankestyrelsen har nu ændret praksis og har lavet en ny principafgørelse. Den hedder 4-18 og ændrer til dels den administrative praksis, der fulgte af principafgørelse 69-10.

På den baggrund genoptager Frederikssund Kommune sager om bidrag til pensionsordning, der er afgjort af kommunen på baggrund af principafgørelse 69-10.

Kommunen har ikke mulighed for at finde alle relevante sager, og beder derfor de berørte borgere om at kontakte kommunen for at få genoptaget deres sag. Berørte borgere er i denne forbindelse forældre, der har fået en afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordning. Hvis sagen er behandlet af de sociale nævn eller Ankestyrelsen, vil Ankestyrelsen kunne genoptage sagen ved anmodning herom. Se mere herom på Ankestyrelsens hjemmeside.

Nogle sager er forældet

Der vil være sager, hvor kravet på at få efterbetalt bidrag til pensionsordning er forældet. Det er fordi, borgeren efter tre år ikke længere har krav på at få udbetalt en ydelse, som han eller hun ellers havde ret til. De tre år gælder fra den dag, hvor beløbet skulle være betalt til borgeren.

Forældelsesfristen på tre år kan dog være afbrudt.  Der skal derfor i hver enkelt sag tages stilling til, om kravet på efterbetaling af bidrag til pensionsordning er forældet.

Hvis du mener at være omfattet af denne praksis ændring, bedes du kontakte Center for Familie og Rådgivning.