Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
1. oktober 2018

Budgetforlig i Frederikssund Kommune

21 ud af 23 byrådsmedlemmer står bag det budgetforlig for 2019, som er blevet indgået mandag den 1. oktober og som prioriterer en række af de centrale velfærdsområder.

- Mandag den 1. oktober har vi i Frederikssund Kommune indgået en aftale om budgettet for 2019 mellem partierne Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Radikale Venstre. Det er en bred budgetaftale, der tæller 21 af byrådets 23 medlemmer. Budgetforliget indebærer, at en række centrale velfærdsområder er blevet prioriteret og at personskatten stiger med 0,5%, fortæller borgmester John Schmidt Andersen på forligspartiernes vegne.

Forligspartierne er med forliget enige om at annullere en stor del af de foreslåede besparelser og dermed bevare en lang række velfærdsydelser og institutioner.

Budgetforligets hovedpunkter

I budgetforligets periode 2019 – 2022 bliver økonomien forbedret på en række centrale velfærdsområder. Områderne tilføres i perioden følgende beløb:

  • Folkeskolen: 45,3 mio. kr.
  • Specialskoleområdet: 48 mio. kr.
  • Ældreområdet: 70,3 mio. kr.
  • Børne- og Familieområdet: 17,4 mio. kr
  • Psykiatri- og handicapområdet: 4,5 mio. kr.

På skoleområdet giver det økonomiske løft blandt andet mulighed for at alle elever i løbet af budgetperioden kan få stillet en tablet eller PC til rådighed. Derudover er forligspartierne enige om at udarbejde en ny tildelingsmodel til folkeskoleområdet i samarbejde med områdets aktører.

På skoleområdet er det endvidere aftalt, at aktiviteterne på Jægerspris skoles nuværende tre matrikler skal sammelægges på Møllevej.

Med tilførslen på i alt 17,4 mio. kr. til Børne- og Familieområdet er det forventningen, at serviceniveauet på dette område kan fastholdes.

På anlægssiden er der i årene 2021 og 2022 afsat hhv. 60 og 70 mio. kr. i en endnu ikke disponeret anlægspulje. Samtidig er der i 2019 og 2020 afsat 0,5 mio. kr. årligt til en lokal udviklingspulje, der er øremærket lokale udviklingsprojekter. I 2019 er der afsat i alt 152 mio. kr. til anlæg – herunder færdiggørelse af ny svømmehal i idrætsbyen, etablering af havnebad mv. Beløbet indeholder også 33,8 mio. kr. til at etablere den nødvendige infrastruktur, der skal til for den fremtidige benyttelse af Vinge Station.

Budgetforliget rummer endvidere en bevarelse af Slangerup Brandstation samt vandtankvognen i Skibby.

Budget 2019 vedtages formelt på byrådets møde den 10. oktober 2018.

Læs hele budgetforligsteksten og det øvrige budgetmateriale her.

Partierne bag budgetforliget 2019. Fra venstre: Maria Katarina Nielsen, Radikale Venstre, Tina Tving Stauning, Socialdemokratiet, Ole Frimann Hansen, SF, borgmester John Schmidt Andersen, Venstre, Hans Andersen, Venstre, Inge Messerschmidt, DF. Foto: Steven Rønnenkamp Holst, Frederikssund Kommune.Partierne bag budgetforliget 2019. Fra venstre: Maria Katarina Nielsen, Radikale Venstre, Tina Tving Stauning, Socialdemokratiet, Ole Frimann Hansen, SF, borgmester John Schmidt Andersen, Venstre, Hans Andersen, Venstre, Inge Messerschmidt, DF. Foto: Steven Rønnenkamp Holst, Frederikssund Kommune.