Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
26. november 2018

Nyt tilbud skal styrke de yngste børns trivsel

Sundhedsplejerske og pædagogisk personale arbejder sammen med forældre om at styrke fokus på børns trivsel og skabe bedre overgange.

Fra november 2018 får forældre til 0-6-årige i Skibby-området tilbud om overgangsbesøg. Besøgene er en del af projektet Børnebroen, som Frederikssund Kommune har fået bevilget midler til fra Sundhedsstyrelsen. Projektet afprøves i første omgang i Skibby-området og vil senere blive et tilbud til forældre i hele kommunen.

Børnebroen har fokus på børns trivsel

Overgangsbesøg er et tilbud til alle. Besøgene skal bidrage til at styrke dialogen med forældrene om barnets trivsel og skabe et godt samarbejde omkring barnet. For alle børn er det vigtigt, at de voksne omkring barnet arbejder sammen om at følge og støtte barnet i dets udvikling.

Samtidig skaber projektet rum for tidligt at få opmærksomhed på de børn, som ikke trives. Projektet skal bidrage til, at der kan sættes ind med indsatser så tidligt som muligt, så fagpersonale og forældre sammen kan afhjælpe barnets udfordringer eller forebygge, at udfordringerne vokser sig større.

Trivsel er vigtig for børns udvikling

Fokus på børns trivsel og styrket tidlig indsats for børn og unge har de senere år haft politisk fokus i Frederikssund Kommune og er baggrund for, at kommunen i 2017 søgte midler til Børnebroen.

Nyere forskning har haft en særlig opmærksomhed på trivsel hos de yngste børn. Der er en tæt sammenhæng mellem barnets trivsel og dets evne til at lære og udvikle sig. Især i de første leveår etableres egenskaber og kompetencer, som er byggestene til barnets videre udvikling. Undersøgelser af børn, som ikke trives, viser desuden, at jo tidligere der sættes ind, jo bedre er mulighederne for at forebygge, at problemer udvikler sig og vokser sig større.

Sundhedsplejersken følger børnene hele vejen

Hidtil har Sundhedsplejen normalt haft kontakt med barnet og dets forældre, indtil barnet er 8-10 måneder. Først når barnet starter i skole, får barnet igen tilbud om samtale med sundhedsplejersken. Det gør Børnebroen op med.

Via overgangsbesøgene får sundhedsplejersken mulighed for at følge barnet hele vejen. Samarbejdet mellem sundhedsplejerske og det pædagogiske personale skal styrke fokus på trivsel og ikke mindst bidrage til en øget opmærksomhed på tidlig indsats til gavn for de børn, som ikke trives. Et håb i projektet er, at forældre vil opleve overgangsbesøgene en integreret del af det samarbejde, de i forvejen har med deres dagpleje, børnehus eller skole.

Fakta om Børnebroen overgangsbesøg

Børnebroens overgangsbesøg er et tilbud til forældrene. Det udvikles, afprøves og implementeres i perioden 2018-21. Besøgene indføres trinvist og tilbydes i første omgang til forældre i Skibby, hvor konceptet testes. Senere vil besøgene blive et tilbud til forældre i hele kommunen.

  • Hvornår: Forældre til de 0-6-årige får tilbud om tre overgangsbesøg. Det sker i barnets overgang, når barnet starter i henholdsvis dagpleje/vuggestue, børnehave og skole.
  • Hvem: Barnets sundhedsplejerske og den kommende pædagog/dagplejer deltager i overgangsbesøget.
  • Hvad: Ved besøget drøftes emner og spørgsmål, som handler om barnets sundhed, trivsel og udvikling.
  • Hvorfor: Besøget skal bidrage til at skabe den bedst mulige overgang for barnet og samtidig styrke indsatsen til de børn, som måtte have brug for ekstra støtte.
  • Hvor: Hvis barnet starter i vuggestue eller børnehave, foregår besøget i barnets hjem. Ved start i dagpleje foregår besøget hos dagplejeren, og ved skolestart afholdes besøget på skolen.  

Har du spørgsmål til Børnebroens overgangsbesøg?

Kontakt venligst Frederikssund Kommune på 47 35 10 00 og spørg efter:

  • Børne- og Skolechef Paw Holze Nielsen
  • Sundhedschef Malene Størup
  • Projektleder Ditte Bentzen