Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
30. november 2018

Mere end halvdelen af flygtninge er nu i arbejde

Udlændinge- og Integrationsministeriet offentliggør hvert kvartal en statistik over flygtninge og familiesammenførtes deltagelse på arbejdsmarkedet i Danmark. Regeringens målsætniing er, at halvdelen af de 21-64 årige i denne gruppe skal være i beskæftigelse. Og den seneste opgørelse viser, at Frederikssund Kommunes fokuserede indsats på integration har givet gode resultater.

Over halvdelen er i arbejde

I Frederikssund Kommune er 51% af flygtninge og familiesammenførte i 3. kvartal 2018 i lønmodtagerbeskæftigelse. I kvartalet før var det tilsvarende tal 43%. Dermed lever Frederikssund Kommune nu op til regeringens målsætning på området og ligger endda pænt over landsgennemsnittet, som er på 45%. I alt lever 27 kommuner på landsplan op til regeringens målsætining. Den markante stigning skyldes en vedvarende intensiv indsats.

Beskæftigelsesplan 2018

I Frederikssund Kommunes Beskæftigelsesplan 2018 fremgår det, at indsatsen består af flere tiltag. Det er blandt andet en virksomhedsrettet indsats kombineret med danskundervisning, som er afgørende for at blive selvforsørgende. Hvis flygtninge og familiesammenførte ikke umiddelbart kan leve op til kravene på det danske arbejdsmarked kan en IGU (integrationsuddannelse) være et skridt på vejen. Herudover har Jobcenteret tilrettelagt et særligt projekt for kvinder, hvor der etableres virksomhedspraktik med tæt opfølgning, og endelig er der fokus på småjobs, som ofte kan være et springbræt til større deltagelse på arbejdsmarkedet.

Job er den bedste integration

- Et job er den bedste måde at blive integreret i samfundet på. Derfor er det meget glædeligt, at vi nu opfylder regeringens målsætning om at få halvdelen af flygtninge og familiesammenførte i arbejde. Det skyldes ikke mindst, at vi har nogle virksomheder i kommunen, der er medspillere i forhold til at åbne dørene for de nye borgere. Samtidig er der grund til at rose de frivillige organisationer, som er med til at understøtte den fokuserede indsats, medarbejderne i kommunens jobcenter leverer, og denne samlede indsats har altså båret frugt, forklarer Ole Søbæk (C), der er formand for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune.

Her kan du se danmarkskortet over flygtninge og familiesammenførtes lønmodtagerbeskæftigelse.