Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
8. marts 2018

Markant fremgang på skolerne i ny undersøgelse

Elever og medarbejdere på skolerne i Frederikssund Kommune oplever en markant fremgang på blandt andet trivsel, undervisning, relationer og samarbejde. Det viser resultaterne fra det landsdækkende forskningsprojekt Program for læringsledelse, der er finansieret gennem A.P. Møller Fonden.

I slutningen af 2017 gennemførte alle skoler i Frederikssund Kommune for anden gang en omfattende spørgeskemaundersøgelse i projektet, hvor elever, forældre, lærere, pædagoger, klasselærere og skoleledere deltog. Undersøgelsen blev gennemført første gang i 2015, og de nye resultater fra 2017 giver dermed et billede af udviklingen inden for centrale områder på skolerne.

Resultaterne for 2017 viser, at der er fremgang på de fleste af undersøgelsens temaer for alle deltagergrupper. For eleverne i 0.-3. klasse er der fremgang på alle temaer, og resultaterne var især gode i forhold til trivsel samt relationen mellem elev-elev og lærer-elev.

For eleverne i 4.-10. klasse viste undersøgelsen en fremgang på 13 ud af 16 temaer. Størst fremgang var der på faglig trivsel, struktur i undervisningen og støtte og interesse fra læreren. Det bliver samtidig understøttet af skoleledernes besvareler, der viser, at de oplever en klar forbedring af skolens arbejdsmiljø og skolekultur.

De positive resultater hos eleverne vækker glæde hos formand for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard (V).

- Elevtrivslen er et fokusområde for os i Frederikssund Kommune, så det er rigtig godt at se, at vores elever er blevet mere glade for at gå i skole og generelt trives i højere grad end tidligere. Samtidig giver eleverne udtryk for, at undervisningen er blevet bedre og mere struktureret, og at de oplever mere støtte og interesse fra lærerne. Det er et stort skulderklap til skolernes lærere, pædagoger og ledere, siger Morten Skovgaard.

Fokus på fortsat fremgang

Også hos lærerne viser undersøgelsen fremgang. Lærerne oplever, at de samarbejder mere om undervisningen end tidligere. Derudover oplever lærerne en markant fremgang i forhold til deres udvikling af læringsstrategier, og lærerne vurderer ligesom eleverne, at der er mere struktur i undervisningen. Hertil viser resultatet for lærernes besvarelser, at de oplever færre adfærdsproblematikker i skolen.

Pædagogerne oplever også færre adfærdsproblemer, ligesom de oplever markant fremgang i deres motivation og arbejdsindsats samt kompetencer til at udføre deres arbejde. Modsat lærerne ses dog en tilbagegang i forhold til samarbejdet om eleverne og det pædagogiske arbejde, hvilket Morten Skovgaard mener, der skal sættes fokus på.

- Med en undersøgelse som denne er det vigtigt, at vi ser på det, vi gør godt, og der er heldigvis mange gode ting, at fremhæve. Men vi skal også huske at have fokus på både at forbedre os på de områder, hvor vi kan se, at vi kan gøre det bedre. Vi skal derfor fortsætte den gode udvikling med elevernes trivsel, men vi skal også sikre os, at eksempelvis de faglige præstationer følger den gode udvikling. Derudover skal vi kigge nærmere på, hvorfor pædagogerne ikke i samme grad som lærerne oplever et bedre samarbejde om eleverne i skolen, siger Morten Skovgaard.

Ros til skolernes fremgang

Professor ved Aarhus Universitet, Lars Qvortrup, som er projektleder i Program for læringsledelse, har sammen med et forskerteam håndteret de mange data fra undersøgelsen, så de kunne omsættes til forskellige rapporter til kommunerne og skolerne.

- Ved bearbejdningen af de mange data har vi blandt andet bemærket de gode resultater i Frederikssund Kommune. Det er glædeligt, at der er fremgang næsten over hele linjen. Gennem projektet har Frederikssund Kommune arbejdet med forskellige kompetenceforløb, der har taget udgangspunkt i resultaterne fra 2015. Kompetenceudviklingen har haft fokus på at øge samarbejdet mellem de pædagogiske medarbejdere med henblik på at styrke elevernes trivsel og faglige udvikling. Vi kan nu se tegn på, at det har givet pote i resultaterne. I det hele taget er det godt at se, at skolernes arbejde med data bærer frugt, siger Lars Qvortrup og kommer samtidig med en lille stikpille til forældrenes deltagelse i undersøgelsen:

- En af de få ting der trækker ned, er, at kun 35 % af forældrene svarede på deres spørgeskema. Det er rigtig ærgerligt, da forældrenes stemme og involvering er meget vigtig. Vi håber alle, at det ser anderledes ud i 2019, hvor den næste undersøgelse gennemføres.

Resultaterne fra undersøgelsen gennemført i 2017 kan ses i referatet for Uddannelsesudvalgets møde den 7. februar 2018 i sag 10.

Den seneste undersøgelse i Program for læringsledelse viste flot fremgang på næsten alle parametre, deriblandt, trivsel, relationer og undervisning. Foto: Kenneth JensenDen seneste undersøgelse i Program for læringsledelse viste flot fremgang på næsten alle parametre, deriblandt, trivsel, relationer og undervisning.

Foto: Kenneth Jensen.