Frederikssund Kommunes logo
20. marts 2018

Infrastruktur på dagsordenen

Det var Frederikssund Erhverv, der havde inviteret folketingsmedlemmerne Kim Christiansen (DF) og Pia Adelsteen (DF) på besøg for at give et opdateret billede af udviklingen i Vinge og andre dele af kommunen inkl. brobyggeriet. Erhvervslivet har gennem mange år oplevet en meget stor interesse for og støtte til væsentlige, lokale infrastrukturforhold fra netop disse to folketingsmedlemmer. Fra Frederikssund Kommune deltog borgmester John Schmidt Andersen (V) og formand for Teknisk Udvalg og fungerende viceborgmester, Tina Tving Stauning (A) i besøget.

Følger Vinge meget

Efter en velkomst fra formanden for Frederikssund Erhverv, Michael Tøgersen, kvitterede Pia Adelsteen for invitationen:

- Jeg følger både Vingeprojektet og brobyggeriet meget. Når man har været med fra start, så er det afsindigt spændende at følge med i. Mange snakker om hvorvidt Vinge Station er hønen eller ægget, men sagen er, at stationen hænger sammen med resten af Vinge, og de er gensidigt afhængige af hinanden, sagde Pia Adelsteen, der selv er tidligere medlem af Frederikssund Byråd.

Kim Christiansen, der er Dansk Folkepartis transportordfører, kvitterede også for invitationen og slog fast, at de begge bakker op om etableringen af Vinge Station.

Besøg i Vinge. Fra venstre formand for Teknisk Udvalg og fungerende viceborgmester Tina Tving Stauning (S), borgmester John Schmidt Andersen (V), Pia Adelsteen MF (DF), Kim Christiansen MF (DF), formand for Frederikssund Erhverv Michael Tøgersen, Teknisk direktør i Frederikssund Kommune Kristian Nabe-Nielsen og erhvervskonsulent i Frederikssund Erhverv Pernille Krogh.Besøg i Vinge. Fra venstre formand for Teknisk Udvalg og fungerende viceborgmester Tina Tving Stauning (S), borgmester John Schmidt Andersen (V), Pia Adelsteen MF (DF), Kim Christiansen MF (DF), formand for Frederikssund Erhverv, Michael Tøgersen, teknisk direktør i Frederikssund Kommune, Kristian Nabe-Nielsen og erhvervskonsulent i Frederikssund Erhverv, Pernille Krogh.

Vigtigt med støtte

Under en gåtur rundt i Deltakvarteret mødte de to folketingspolitikere en af de entreprenører, der bygger i Vinge, Jacob Bach fra Gribskov Byg. Han takkede de to politikere for deres støtte til Vingeprojektet:

- Det er vigtigt for os, at der er en positiv ånd omkring Vinge generelt og om stationsbyggeriet. Vi holder åbent hus herude hver anden søndag, og der kommer masser af interesserede mennesker. Men mange tøver, hvis der er usikkerhed. Derfor er det vigtigt for os, at der er nogen, som støtter Vingeprojektet, fastslog han. Gribskov Byg opfører 15 klyngehuse på Camarguevej i Vinge.

Entreprenør Jacob Bach taler her med Pia Adelsteen.Entreprenør Jacob Bach taler her med Pia Adelsteen.

Besøg ved Fjordforbindelsen

Efter besøget i Vinge gik turen videre til Fjordforbindelsen Frederikssund, hvor Vejdirektoratets projektchef Henrik Vincentsen blandt andet fortalte om den maskine, der skal sætte de mange broelementer på plads. Maskinen er 150 meter lang og vejer ca. 650 tons og er bygget til at kunne håndtere broelementerne, som vejer omkring 100 tons pr. styk.

- Broelementerne er støbt ved siden af hinanden. Derefter er de nummereret og skal sættes på i den helt rigtige rækkefølge for at passe perfekt sammen, fortalte Henrik Vincentsen blandt andet. Vejdirektoratet forventer at det første broelement bliver sat på i indeværende uge.

Ved Fjordforbindelse kom gæsterne tæt på den enorme maskine, der skal sætte broelementerne på pladsVed Fjordforbindelse kom gæsterne tæt på den enorme maskine, der skal sætte broelementerne på plads. Fotos: Frederikssund Kommune.