Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
16. marts 2018

Frikommuneforsøg: Styrket indsats for udsatte unge

Frederikssund Kommune er med i et frikommuneforsøg om at skabe sammenhængende borgerforløb. Fredag udvekslede i alt ni ”frikommuner” de foreløbige erfaringer i forsøget. I Frederikssund arbejdes der med at hjælpe udsatte unge gennem en mere koordineret og samlet indsats.

Kulturhuset Galaksen i Værløse dannede fredag ramme om et årskonvent mellem de ni kommuner i det frikommunenetværk, som arbejder med ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”. Frederikssund er én af kommunerne. Borgmester John Schmidt Andersen deltog sammen med øvrige borgmestre på dagens møde.

Syv borgmestre og én minister samlet til gruppebillede.

”Jeg er glad for, at vi er med i frikommuneforsøget til gavn for udsatte borgere. Vi er med til at lægge grundstenene til den lovgivning, der er på vej om at gøre det muligt for kommunerne at arbejde med én samlet handleplan for udsatte borgere. Borgerne skal naturligvis være i centrum og ikke løbe spidsrod mellem flere afdelinger i kommunen. Forsøget giver samtidig positiv opmærksomhed til at kunne hjælpe og vejlede udsatte borgere bedst muligt og er med til at skabe en ny kultur i kommunerne om at arbejde mere koordineret,” siger John Schmidt Andersen. Han tilføjer, at det har stor værdi at mødes i frikommunenetværket og kunne bruge hinandens ideer og kompetencer.

Kommunerne Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød er med i frikommunenetværket.

Borgmesteren ledsagede økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille på en tur imellem standene i en vidensbørs, hvor kommunernes metoder og erfaringer blev præsenteret

Indsatser for udsatte unge

I Frederikssund Kommune er vinklen på frikommuneforsøget at arbejde med koordinerede indsatser for udsatte unge borgere. Det er et frikommuneteam, som i hverdagen arbejder tværgående med projektet og kontakten med de unge.

Direktør Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune, Helle Hagemann Olsen deltog i en paneldebat om de foreløbige erfaringer med at være frikommune. Hun siger om kommunens deltagelse i projektet:

”I frikommuneforsøget skaber vi mest mulig enkelhed for udsatte unge ved at skabe én indgang til kommunen. Dermed kan de unge nemmere bevare overblikket over egen situation og skal kun skal forholde sig til én sagsbehandler i stedet for mange. Frikommuneforsøget gør det muligt at bryde siloerne ned, og den tilgang mener jeg er meget vigtig i vores måde at arbejde sammen med borgerne på. Det kræver samtidig, at vi i kommunens maskinrum kan arbejde tværfagligt – også når det handler om komplicerede problemstillinger. Vores fokus er på de unges ressourcer, og vi arbejder sammen med de unge om at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet,” siger direktør Helle Hagemann Olsen

Der blev udvekslet erfaringer  i frikommunenetværket.

Perspektiverne

Simon Emil Ammitzbøll-Bille ser meget store og positive perspektiver i kommunernes arbejde med at skabe mere enkelhed for borgerne:

”Med frikommuneforsøgene sætter vi borgeren i centrum og kan give en bedre hjælp, og kommunerne kan tilbyde bedre indsatser – også set i samfundsøkonomisk perspektiv. At arbejde med én indgang for borgeren kan derudover skabe mere tilfredshed hos medarbejderne i deres arbejde, fordi der er større mulighed for at lykkes med indsatsen. Det er spændende at følge forsøget, og vi skal høre om og lære af erfaringerne fra frikommuneforsøget,” sagde ministeren på årskonventet.

Fakta

Siden januar 2018 har Frederikssund Kommune arbejdet med organisering og identifikation af unge i frikommuneprojektet, der skal styrke sammenhængen og forbedre indsatsen for udsatte borgere mellem 16 og 22 år.

De unge borgere i projektet får:

  • én samlet handleplan
  • én sammenhængende indsats
  • én sagsbehandler der koordinerer indsatsen med andre afdelinger i kommunen

 Projektet løber frem til 1. juli 2020. Herefter tages der beslutning om, hvorvidt projektet skal fortsætte.

 Som det er i dag, stiller lovgivningen krav om, at borgere skal have en handleplan for hvert lovområde, fx en plan i jobcenteret og en plan i Familieafdelingen eller Voksenafdelingen. I frikommuneforsøget skal borgeren eksempelvis ikke fortælle sin historie til mange forskellige medarbejdere og holde styr på flere handleplaner.

Ni kommuner har fået grønt lys fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til at blive frikommune med det sigte at arbejde med én sammenhængende, tværgående handleplan for borgerne og afprøve forskellige metoder.

Keziban Bilal Aydin er leder af Frederikssund Jobcenters Ungeenhed og Frikommuneteamet. Sanne Dan Jensen er projektleder for frikommuneforsøget i Frederikssund Kommune. Begge deltog under erfaringsudvekslingen med de andre kommuner.