Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
31. maj 2018

Nye mål for Udvalget for By og Land

Udvalget for By og Land er fremover navnet på det udvalg, der indtil den 30. maj blev kaldt Ad hoc-udvalget. Sammen med udvalgets nye navn har Byrådet vedtaget et kommissorium, der rummer en række konkrete målsætninger og arbejdsopgaver for udvalget. 

Skal skabe sammenhæng

 - Frederikssund Kommune har et stort udviklingspotentiale, og det skal vi i udvalget være med til at forløse. Derfor er jeg glad for, at udvalget nu har fået en række målsætninger, der tilsammen har den røde tråd, at vi skal arbejde for at skabe sammenhæng og balance i kommunen. Sammenhæng mellem by og land, mellem lokalsamfundene og i den kollektive trafik. Samtidig skal udvalget bidrage til at skabe vækst og øget bosætning i Frederikssund Kommune, og det vil ske i dialog med både borgere og erhvervslivet, forklarer udvalgets formand Hans Andersen (V).

Han henviser til, at udvalget efter behov har mulighed for at rekruttere medlemmer blandt borgere, ildsjæle eller virksomhedsledere.

Målsætninger

Af udvalgets kommissorium fremgår det, at udvalget skal skabe konkrete resultater i form af flere indbyggere, bedre sammenhæng mellem by og land og bedre sammenhæng mellem kommunens lokalsamfund. Dette er konkretiseret i en række målsætninger og fem temaer, der tilsammen sætter rammen for udvalgets politiske arbejde i indeværende byrådsperiode.

Udvalgets mål er:

 • At skabe sammenhænge i kommunen, både mellem by og land og mellem lokalsamfund.
 • At sikre, at borgerne oplever at det er en sammenhængende kommune, med gode forbindelser, som de bor og lever i.
 • At bidrage til attraktive lands- og bymiljøer – det skal være attraktivt at leve og bo overalt i Frederikssund Kommune.
 • At bidrage til øget vækst, erhverv og bosætning i kommunen.
 • At understøtte et varieret udbud af boliger og boformer.
 • At varetage kommunens opgaver vedr. overordnet infrastruktur – herunder interessevaretagelse i forhold til statslige infrastrukturinitiativer.
 • At bidrage til at den kollektive trafik kan understøtte en kommune i balance.
 • At udvikle initiativer, der kan understøtte en sammenhængende kommune.

De fem temaer er:

 1. Broen til fremtiden
 2. Det gode sted at bo, arbejde og drive erhverv
 3. Nærhed til offentlig og privat service
 4. Regler med mening
 5. Bedre digital infrastruktur

Besøger lokalområder

Udvalget vil - hen over efteråret - komme ud i lokalområderne og tale med folk, som ønsker at drøfte de fem temaer. Udvalget har en rådgivende funktion hvilket betyder, at udvalget skal komme med forslag, som efterfølgende kan vedtages i andre udvalg eller i Byrådet.