Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
18. juni 2018

Topplacering i landsdækkende trafiktest

Med i alt 83 point ud af 100 mulige har Frederikssund Kommune opnået en placering i guld-kategorien, i undersøgelsen ”Kommunernes Trafiktest” og en samlet 7. plads på landsplan. Undersøgelsen gennemføres hvert år af Rådet for Sikker Trafik og måler på kommunernes arbejde med at skabe trafiksikre børn og unge.

Skolerne gør stort arbejde

Mange af spørgsmålene i undersøgelsen omhandler skolernes indsats med færdselsundervisningen. Det gælder gå-prøven for de mindste elever, cyklistprøven for 6. klasserne og besøg af Sikker Trafik Live i udskolingen (foredrag med trafikofre). Der spørges også ind til, om skolerne har en trafikpolitik, og om der i trafikpolitikken er fastsat på hvilke klassetrin, der undervises i færdsel.

Det er dermed i høj grad lærernes og særligt færdselskontaktlærernes fortjeneste, at Frederikssund Kommune opnår så flot en placering i undersøgelsen. Skolerne gør et stort stykke arbejde, og kommunens Vej og Trafik team samt politiet bakker dette arbejde op så meget som muligt.

- Det glæder mig, at vi bliver belønnet for vores arbejde med trafiksikkerhed i Frederikssund Kommune. I 99 procent af alle trafikuheld er det trafikanternes adfærd, der er skyld i uheldet, og derfor er trafikundervisning for børn og unge meget vigtigt, så god adfærd skabes tidligt. Skolerne er i gang med at udarbejde trafikpolitikker, og jeg håber, at alle skoler når i mål med en sådan politik, som er et stærkt værktøj til at danne rammen for færdselsundervisningen, trafikforholdene og adfærden ved skolerne. Det er en flot indsats fra alle involverede, og det er god inspiration til fortsat at udvikle og forbedre os, udtaler Tina Tving Stauning (A), som er formand for Teknisk Udvalg.

Udvikling gennem årene i Frederikssund Kommune

Siden 2013, hvor Frederikssund Kommune deltog i testen første gang og fik 49 point, er resulatet forbedret stort set hvert år. I 2015 opnåede kommunen 57 point, i 2016 var det 66 point og i 2017 62 point og i 2018 blev det altså til 83 point. Testen gennemføres hvert år i foråret, så det er egentlig indsatsen året før, som måles på.

Det samlede resultatet, pointfordeling for alle kommuner og spørgsmålene i undersøgelsen kan ses på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside.

Organisering af trafiksikkerhedsarbejdet

I Frederikssund Kommune samarbejder Vej og Trafik, skolerne/Skoleafdelingen og politiet – i daglig tale kaldet VSP-samarbejdet. Der findes et netværk for skolernes færdselskontaktlærere, som Vej og Trafik er tovholder for, og der afholdes netværksmøder 3-4 gange årligt.

I VSP-samarbejdet foregår pt følgende indsatser:

• Skolestartskampagne,

• gå-prøve for de mindste elever,

• den lille cyklistprøve for 4. klasserne,

• trafikpraktik for 5. klasserne,

• cyklistprøve for 6. klasserne,

• kampagnerne Alle Børn Cykler og Lys på med Ludvig,

• oprettelse af nye og eftersyn af eksisterende skolepatruljer,

• udarbejdelse af og opfølgning på trafikpolitikker for skolerne som et stærkt værktøj til ude på skolerne at få sat rammerne for trafikundervisningen, for afvikling af trafikken omkring skolen og for en dialog om transportvaner og adfærd.

Tre 4. klasses elever cykler i forbindelse med den lille cyklistprøve.Tre 4. klasses elever cykler i forbindelse med den lille cyklistprøve i 2017.