Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
1. juni 2018

Kommunen sætter Thorstedlund til salg

Frederikssund Kommunes ejendom Thorstedlund ved Græse lægger i dag lokaler til kommunens familie- og ungeområde. På Byrådets møde onsdag den 30. maj 2018 besluttede et flertal at sætte ejendommen til salg.

Attraktiv beliggenhed

Thorstedlund ligger i et meget attraktivt område tæt ved fjorden og med mulighed for at udstykke grunde med en rigtig god beliggenhed. Ejendommen bliver sat til salg sammen med en nabomatrikel mod syd, så der bliver mulighed for at bygge flere boliger i området. I dag disponerer Trekløverskolen afd. Græse Bakkeby over en del af nabomatriklen.

Det er administrationens vurdering, at den bedste salgspris kan realiseres ved at sælge hele området - inklusive nabomatriklen – samlet og uden byggemodning til en investor, og det var denne indstilling et flertal i Byrådet fulgte.

Aktiviteter fortsætter

Thorstedlunds nuværende aktiviteter vil fortsætte men på andre lokaliteter. Hvor aktiviteterne bliver flyttet hen, bliver først besluttet efter en proces, hvor medarbejdere og ledere i de berørte funktioner bliver inddraget.

Bedre udnyttelse af kommunens bygninger

Salget af Thorstedlund sker som led i Frederikssund Kommunes bestræbelser på at optimere anvendelsen af den kommunale bygningsmasse. Salget vil endvidere medvirke til at indfri Byrådets mål om at sælge kommunale ejendomme og grunde for 43,7 mio. kr. i 2018.