Frederikssund Kommunes logo
5. juni 2018

Forbud mod afbrænding

Frederiksborg Brand & Redning har med virkning fra tirsdag den 5. juni 2018 indført forbud mod afbrænding i blandt andet Frederikssund kommune. Forbuddet er begrundet i den langvarige tørke, og gælder indtil videre. Forbuddet ophæves igen hurtigst muligt.

Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen. Forbuddet gælder dog ikke anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på fliser eller lignende. Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v., og overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde.

Nedbrændt hus i Kulhuse. Foto: Kenneth Jensen.Efter nogle usædvanligt solrige uger er det meget tørt udenfor. For at mindske risikoen for brande som den på arkivfotoet her fra 2014, har beredskabet nu indført forbud mod afbrænding.

Foto: Kenneth Jensen.