Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
13. juni 2018

Fokus på erhvervslivet

Af borgmester John Schmidt Andersen (V)
Indlægget er bragt i Frederiksborg Amts Avis 13. juni 2018.

I morgen (14. juni) holder Frederikssund Kommune sin årlige erhvervs- og vækstkonference. Et samfund i hastig forandring byder på nye muligheder for virksomhederne og nye krav fra omverdenen. Derfor retter vi i år blikket mod fremtiden sammen med blandt andet en fremtidsforsker, som giver inspiration til at kunne indrette sig på fremtiden og træffe de vigtige beslutninger som virksomhedsejer.

Det går godt i erhvervslivet – også i vores region. For nogle uger siden var jeg med til at tage spadestik til en udvidelse af Roth North Europes bygninger i Frederikssund. Virksomheden, som er specialister i gulvvarme og brugsvandssystemer, udvider med 4300 kvadratmeter. Mountain Top Industries og CO-RO er andre eksempler på lokale virksomheder, der har udvidet eller er i gang med det. For mig som borgmester er det meget tilfredsstillende at kunne konstatere den store investeringslyst. Jeg hører om den samme udvikling andre steder fra mange af mine borgmesterkolleger i regionen.

Der er altså gang i hjulene og mod på fremtiden. Men desværre har virksomhederne længe manglet faglært arbejdskraft, og det er både et problem for den enkelte virksomhed og for at kunne fastholde de gode konjunkturer i Danmark.

Det arbejdes der målrettet med at løse nationalt, regionalt og lokalt. I Frederikssund Byråd har vi sat mange initiativer i gang for at sikre kvalificeret arbejdskraft på virksomhederne nu og i fremtiden. Herunder et tættere samarbejde mellem grundskolen og virksomheder samt flere uddannelser på campus.

Det var derfor en rigtig god nyhed, da tal fra Dansk Byggeri i april viste, at hele 26 procent af kommunens unge har søgt ind på en erhvervsuddannelse i år efter 9. eller 10. klasse. Vi er dermed blandt de kommuner, der allerede nu har nået den nationale 2020-målsætning, om at 25% af de unge skal søge ind på en erhvervsuddannelse, og vi går nu efter 2025-målsætningen på 30%.

Flere og flere unge får således øjnene op for de mange forskellige muligheder for at blive faglært og de gode jobmuligheder. På den udsolgte erhvervskonference sætter vi fokus på, hvordan virksomhederne kan sikre det gode arbejdsliv for de unge – og naturligvis for alle andre. Mange erhvervsdrivende kan genkende udfordringen med at styre tiden og i værste fald mangle tid. Lykkes det at styre tiden, ja, så kan det skabe bedre resultater for både den enkelte og virksomheden.

Fremtid rimer på innovation. Vi vil derfor også inspirere virksomheder, som overvejer at investere i nye forretningsområder, nye teknologier og nye markeder. Det tema er meget efterspurgt af virksomhederne.

Det er ikke nogen hemmelighed, at en god og sammenhængende infrastruktur er særdeles vigtig for virksomhederne og medarbejderne i regionen generelt. Dette er et tilbagevendende tema på vores erhvervskonferencer. I slutningen af 2019 står Kronprinsesse Marys Bro færdig, og den nye fjordforbindelse vil gøre transportvejene hurtigere og mere direkte. Talen om infrastruktur falder også hurtigt på Frederikssundmotorvejen. Vi venter fortsat meget utålmodigt på, at Christiansborg får afsat pengene til at få gjort motorvejen færdig til glæde for borgere, pendlere og virksomheder – og for samfundsøkonomien. Dette bør ske i den allernærmeste fremtid.

I kommunerne og i erhvervsorganisationerne arbejder vi året rundt med erhvervsfremme og en god og effektiv service og sagsbehandling over for virksomhederne. På konferencen ser vi det hele lidt fra oven – vel at mærke sammen med virksomhederne. Jeg tror på, at vi kommer længst, hvis vi har et fælles syn på muligheder og udfordringer for at kunne sikre væksten, nytænkningen og det gode arbejdsliv.

Rundt om hjørnet venter nye virksomheder og virksomhedsudvidelser, som er afhængige af en velforberedt fremtid.