Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
1. juni 2018

De nye skolebestyrelser er valgt 

I maj afholdte alle kommunens skoler skolebestyrelsesvalg. Fra 1. august træder de nye bestyrelser i arbejdstøjet, hvor de blandt andet skal lægge principperne for skolens virksomhed.

Inden for de rammer, der er udstukket af kommunalbestyrelsen fastlægger skolebestyrelsen principperne for eksempelvis undervisningens organisering, for skoledagens længde og for udbud af valgfag. De skal også lægge en linje i forhold til skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber, samarbejdet mellem skole og hjem, arrangementer i skolen og for skolens SFO.

I alle de nye bestyrelser sidder der forældre, der har erfaring og viden om bestyrelsesarbejdet fra sidste valgperiode. Samtidig er der også nyvalgte forældrerepræsentanter, der tilføjer nye vinkler og idéer i bestyrelsernes arbejde.

Børne- og Skolechef Paw Holze Nielsen byder alle de nyvalgte forældre velkommen til skolebestyrelserne i Frederikssund Kommune. Han takker desuden de forældre, der tager endnu en periode i bestyrelsen, idet han fremhæver vigtigheden af deres arbejde:

 - Som skolebestyrelse har man et stort ansvar for skolen. En velfungerende skolebestyrelse er både et vigtigt aktiv og en nødvendighed for ledelsen, eleverne, forældrene, personalet og skolen som helhed. Jeg kan kun opfordre bestyrelserne til at gribe indflydelsen. Gennem et godt samarbejde med skoleledelsen er I med til at sikre, at skolens elever trives, lærer det de skal og har det godt med at lære.