Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
16. juli 2018

Fund af stoffet DMS i drikkevand fra Marbæk Vandværk

Novafos har undersøgt alle deres vandværker for stoffet DMS, og på Marbæk Vandværk i Frederikssund har de fundet stoffet i en mængde, der ligger over det tilladte. Mængden af DMS i drikkevandet er dog så lav, at det ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko.

Novafos blev i juni 2018 opmærksom på risikoen for forekomst af DMS i drikkevandet og iværksatte straks en undersøgelse for stoffet på alle deres vandværker. Undersøgelsen viste, at der på Marbæk Vandværk er et indhold af DMS på 0,26 µg/l. Miljøstyrelsens højst tilladte værdi er på 0,10 µg/l.

Marbæk Vandværk forsyner cirka 20.000 borgere i byområdet Frederikssund. Frederikssund Kommune har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at vurdere den sundhedsmæssige risiko ved at drikke vandet. De har vurderet, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko ved den koncentration af DMS, der er fundet i drikkevandsprøverne på Marbæk Vandværk.

Der er fundet DMS i flere af de boringer, der forsyner Marbæk Vandværk. Derfor er indvinding ændret for at sikre, at drikkevandet overholder de gældende kvalitetskrav.

Læs mere om fundet af DMS i drikkevandet på Novafos hjemmeside.

Miljøstyrelsens vurdering

Miljøstyrelsen har i forbindelse med tidligere fund af DMS i drikkevandsboringer andre steder i landet udarbejdet en sundhedsmæssig vurdering af stoffet DMS. Med baggrund i denne er der ingen sundhedsmæssig risiko ved indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i de aktuelle drikkevandsprøver fra Marbæk Vandværk.

Hvad er DMS

Stoffet DMS (N,N-Dimethylsulfamid) er et nedbrydningsprodukt af stofferne Tolyfluanid og Dichlofluanid. Stofferne har været anvendt siden 1950’erne indtil 2007, hvor det blev forbudt i pesticider og i træbeskyttelse. Kilden til forurening af vandet på Marbæk Vandværk er pt. ukendt.