Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo
5. juli 2018

Færgevej blev indviet

I trekvart år har trafikanterne på Færgevej i Frederikssund måttet døje med vejarbejde. Nu er vejen endelig færdig, og det blev markeret ved en indvielse den 4. juli.

Onsdag den 4. juli kl. 10.50 kørte omkring 60 cyklister fra p-pladsen på hjørnet af Færgevej og J.F. Willumsensvej til det sted, hvor Lundevej støder til Færgevej. Her mødtes de til forfriskninger samt taler af borgmester John Schmidt Andersen(V) og formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S).

Ny cykelsti

Projektet har udover istandsættelse af kørebane og fortov også omfattet etablering af cykelstier samt trafiksanering, fartviser og ny belysning. Opgraderingen fra cykelbaner på Færgevej til rigtige cykelstier medfører, at strækningen nu kan leve op til kravene til en supercykelsti.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) konstaterede blandt andet i sin tale, at istandsættelsen af Færgevej har givet visse trafikale udfordringer undervejs, men at kommunen i dialog med Vejdirektoratet har forsøgt at få trafikken til at glide så godt, som det kunne lade sig gøre.Borgmester John Schmidt Andersen (V) konstaterede blandt andet i sin tale, at istandsættelsen af Færgevej har givet visse trafikale udfordringer undervejs, men at kommunen i dialog med Vejdirektoratet har forsøgt at få trafikken til at glide så godt, som det kunne lade sig gøre.

Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), sagde i sin tale blandt andet tak til de mange involverede i arbejdet med at istandsætte Færgevej og takkede også borgere og trafikanter for deres tålmodighed i løbet af projektet.Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), sagde i sin tale blandt andet tak til de mange involverede i arbejdet med at istandsætte Færgevej og takkede også borgere og trafikanter for deres tålmodighed i løbet af projektet.

Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S) og borgmester John Schmidt Andersen (V) var fælles om at klippe snoren over til den istandsatte Færgevej.Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S) og borgmester John Schmidt Andersen (V) var fælles om at klippe snoren over til den istandsatte Færgevej.

Herefter var det pølser og forfriskninger til de mange fremmødte cyklister fra Cyklistforbundet og Ældre Sagen.Herefter var det pølser og forfriskninger til de mange fremmødte cyklister fra Cyklistforbundet og Ældre Sagen.

Fakta:

Færgevej har en trafikintensitet på ca. 6000 køretøjer om dagen - et tal, der dog ventes at falde når den nye fjordforbindelse åbner. Projektet med istandsættelse af Færgevej har kostet i alt ca. 9,3 mio. kr.