Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo
5. januar 2018

Ny kommuneplan vedtaget

En kommuneplan rummer de politiske ønsker og mål for kommunens udvikling og bestemmer dermed hvordan arealerne i kommunen må bruges og bebygges. En kommuneplan skal revideres hvert fjerde år, og i den forbindelse har den aktuelle kommuneplan været fremlagt i offentlig høring i ti uger hen over sommeren 2017, ligesom der har været afholdt borgermøde om planen. Den blev endeligt vedtaget af Byrådet den 20. december 2017. 

Ændringer i forhold til tidligere kommuneplan

Den nye kommuneplan er baseret på de samme principper som den tidligere, men rummer alligevel ændringer, der sætter nye rammer for udviklingen på en række områder. De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere planlægning er blandt andre følgende:

- Der udlægges et fem hektar stort område til boligformål i Lyngerup.

- Der udlægges et nyt erhvervsområde i Skibby med mulighed for blandt andet biogasanlæg.

- Der tillades øgede bygningshøjder i visse erhvervsområder.

- Udpegning af større områder til skovrejsning og nye arealer til cykelstier.

De i alt 18 høringssvar gav også anledning til mindre justeringer i kommuneplanen.

Se hvad der gælder for din ejendom 

Den digitale kommuneplan giver også mulighed for at borgerne kan finde relevante oplysninger om deres egen ejendom. Med et enkelt klik kan du søge på din egen adresse, og få et overblik over hvilke forhold, der er gældende for din ejendom. Det kan være forhold som bevaringsværdi, særlige drikkevandsinteresser, zoneforhold eller andet.

Her kan du læse den digitale kommuneplan.

Kort over Frederikssund KommuneKort over bystrukturen i Frederikssund Kommune.