Frederikssund Kommunes logo
2. februar 2018

Frederikssund udbyder storparcel til salg på Roskildevej 160 D i Frederikssund

Frederikssund Kommune udbyder storparcel til salg beliggende på Roskildevej 160 D, Frederikssund (del af matr. nr. 30ap, Oppe Sundby).

Storparcellen har et samlet areal på i alt 28.486 m2, og er i dag omfattet af en lokalplan, der giver mulighed for tæt-lav bebyggelse og etagebyggeri.

Der vil være mulighed, for at budgiver afgiver bud på et konkret projekt, der kræver tilvejebringelse af ny lokalplan.

Der gøres opmærksom på, at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Frederikssund Kommune er berettiget til at forkaste alle indkomne bud.

Yderligere information kan rekvireres ved kontakt til Frederikssund Kommune v. Jonas Svensson på mail: jlsve@frederikssund.dk.

Bud skal sendes til samme mail senest torsdag den 23. februar 2018.