Frederikssund Kommunes logo
1. februar 2018

Ny strategi for Vinge Centrum på vej

Byrådet begynder en proces, som skal føre til en ny strategi for Vinge Centrum, og når den vedtages kan første udbud af byggeretter i byens centrum gennemføres. Forskellige tiltag skal sikre en stærk politisk forankring i forhold til udviklingen af Vinge, og der vil blive holdt borgermøder efter behov.

Efter Frederikssund Byråd annullerede en aftale om etablering af Vinge Centrum kort før jul og ved samme anledning ønskede et genudbud har der været arbejdet med at forme de næste skridt for byudviklingen.

Det nye byråd har enstemmigt på sit møde 31. januar 2018 besluttet at:

  • Administrationen skal udarbejde en procesplan, som skal føre til en udviklingsstrategi for Vinge Centrum
  • Økonomiudvalget skal være politisk følgegruppe for udviklingen af Vinge Centrum
  • Byrådet skal orienteres om Vinge-projektet en gang om måneden
  • Der skal ansættes en projektchef
  • Der skal afholdes borgermøder efter behov

Administrationen anbefaler, at udviklingsstrategien tager udgangspunkt i helhedsplanen for Vinge med mulighed for justeringer. Strategien skal også beskrive, hvordan kommunens arealer i Vinge C skal udbydes og udvikles – her lægger administrationen op til, at udviklingen skal ske i mindre, overskuelige etaper. Hvis Byrådet vedtager strategien, vil første etape af byggeretter i byens centrale del kunne udbydes.

 - Jeg ser frem til, at arbejdet frem mod en ny strategi for Vinge Centrum nu går i gang, og når Byrådet har vedtaget en strategi kan kommunen umiddelbart herefter genudbyde byggeretter i området. Vi har et enestående byudviklingsområde at tage vare på, og det ansvar vil vi leve op til i Byrådet. Både Byrådet og Økonomiudvalget vil blive tæt involveret i udviklingen af de forskellige dele af Vinge Centrum. Og med borgermøder giver vi borgerne mulighed for at komme tæt på byens udvikling, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).

S-togsstation er vigtig

På sit møde besluttede et enigt Byrådet også, at der skal udarbejdes en såkaldt programfaserapport som grundlag for at kunne bygge en mere enkel og billigere S-togsstation i Vinge. Optimalt set kan en station stå færdig om knap to år, men hvornår byggeriet kan gå i gang afgøres af Folketingets forligskreds bag transportforliget fra 2014. Der er afsat 55 mio. kr. på finansloven til stationsbyggeriet.

Programfaserapporten skal fremtidssikres, så de politiske visioner fra helhedsplanen herunder sammenhængskraften mellem den nordlige og den sydlige stationsdel samt integrationen med byens grønne hjerte kan realiseres.

Den annullerede aftale om Vinge Centrum 

Byrådet annullerede 20. december 2017 en betinget tildelingsaftale med AP Ejendomme og MT Højgaard om Vinge Centrum. Byrådet har på sit møde 31. januar godkendt at tage imod et tilbud på en samlet tilbagebetaling til kommunen på 8.750.000 kr. fra advokatfirmaet Horten, der bistod kommunen i processen om den nu annullerede tildelingsaftale. I forhold til rådgiveren Bendix Consult, der også bistod kommunen i processen om tildelingsaftalen, forventes den sag afsluttet snarest.

(opdateret 02.02.18 kl. 10.50)