Frederikssund Kommunes logo
20. december 2018

Nyt medlem af Byrådet

På byrådsmødet den 19. december 2018 blev det besluttet, at imødekomme Kim Rockhills (A) ønske om at træde ud af Frederikssund Byråd for i stedet at fokusere på arbejdet i Regionsrådet. Kim Rockhill udtræder dermed af Frederikssund Byråd med årets udgang.

Erstattes af 1. suppleanten

Lars Jepsen (A)Den ledige stol i byrådssalen bliver overtaget af Socialdemokratiets 1. suppleant, Lars Jepsen, som tidligere har siddet i Frederikssund Byråd. Samtidig giver skiftet anledning til rokeringer i en del udvalg, bestyrelser mv., som det fremgår af listen nedenfor. 

Disse rokeringer vedrører alene repræsentanter for Socialdemokratiet, og træder i kraft pr. 1. januar 2019.

  • Medlem af Udvalget for By og Land (tidl. Kim Rockhill): Lars Jepsen.
  • Medlem af Vækstudvalget (tidl. Niels Martin Viuff): Lars Jepsen.
  • Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) (tidl. Kim Rockhill): Niels Martin Viuff.
  • KL. delegeret (tidl. Kim Rockhill): Kenneth Jensen. Stedfortræder Jesper Wittenburg.
  • Personlig suppleant for Tina Tving Stauning i I/S Vestforbrændings bestyrelse (tidl. Kim Rockhill): Poul Erik Skov Christensen.
  • Roskilde Museums bestyrelse (tidl. Kim Rockhill) - 2019: Tina Tving Stauning.
  • Stedfortræder for Tina Tving Stauning i valgbestyrelse ved folketingsvalg (tidl. Kim Rockhill): Lars Jepsen.
  • Valgstyrerformand ved kommunale valg (tidl. Kim Rockhill): Niels Martin Viuff.