Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
18. december 2018

Ny lov skal sikre sammenhængende indsats til udsatte borgere og familier

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om at samle en lang række love og regler på beskæftigelses- og socialområdet i én ny lov. Det sker på baggrund af erfaringerne i et frikommuneforsøg, som Frederikssund Kommune har deltaget i.

Med ”Aftale om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer” skal alle kommuner i / efter 2021 kunne tilbyde et sammenhængende forløb med udgangspunkt i én samlet udredning og handleplan for borgeren eller familien med mange indsatser og kontaktflader i kommunen og andre offentlige instanser. Én plan giver kommunens forskellige fagpersoner mulighed for at samarbejde langt mere helhedsorienteret omkring den enkelte borger eller families samlede livssituation, så de ikke selv skal kæmpe med lovgivning, målsætninger og krav fra forskellige forvaltninger i kommunen og det offentlige system.

For borgerne er målet at få overblik og selv bidrage til den rette indsats hurtigt og effektivt, så de kommer i bedre trivsel og i uddannelse eller arbejde. For kommunerne handler det om at undgå dobbeltindsatser, når flere sagsbehandlere skal bede om de samme oplysninger og vente på hinandens sagsgange, før de kan træffe beslutninger om borgerens eller familiens videre indsats.

Frikommuner har vist vejen

Ni kommuner i Frikommunenetværket ”En Plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” har siden midten af 2017 arbejdet målrettet på at skabe integrerede indsatser med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og ressourcer på tværs af de traditionelle sektorområder. De erfaringer er blevet givet videre og har dannet grobund for den nye aftale.

- Erfaringerne i frikommuneforsøget viser, at det gør en forskel for borgerne, når fagmedarbejderen sammen med borgeren kan tilrettelægge en skræddersyet indsats. Vi kan også se, at mange borgere er glade for, at de nu kun har én eller ganske få kontaktpersoner, som kan hjælpe med alle dele af indsatsen. Derfor er jeg godt tilfreds med, at Folketingets aftale afspejler de erfaringer, vi har gjort i løbet af frikommuneforsøget, siger Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (V).

Frikommunenetværk består af Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommuner.