Frederikssund Kommunes logo
7. december 2018

Jobcenteret får flot resultat i tilfredshedsundersøgelse

Hvert år bliver virksomheder, der har været i kontakt med Jobcenteret, spurgt om deres tilfredshed med Jobcenterets service. Undersøgelsen i år viser, at en god tilfredshed er blevet endnu bedre.

Vækstudvalgets har de senere år opprioriteret Jobcenter Frederikssunds service og samarbejde med det lokale erhvervsliv. Samarbejdet er blevet udbygget, jobcenterets konsulenter er blevet efteruddannede, kontakten til virksomhederne systematiseret og koordineret, servicen er udvidet med praktisk hjælp, og der er opbygget tætte samarbejdsrelationer med langt flere virksomheder de seneste år.

Og det er en indsats virksomhederne sætter pris på og som bærer frugt, hvis man skal tro den seneste tilfredshedsundersøgelse, som netop er blevet forelagt Vækstudvalget.

Tilfredsheden er steget på alle punkter

De lokale virksomheder som jobcenteret samarbejder med, er de seneste 2 år blevet spurgt til deres tilfredshed med servicen og kommunikationen med jobcenteret. Allerede sidste år var tæt på 90% af virksomhederne tilfredse. I år er tilfredsheden steget til 94 %.

Samtidig mener 87 % af arbejdsgiverne i år, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den information om rettigheder og muligheder, de får ved kontakten med jobcenteret. Hvilket er en stigning på 15 % siden sidste år.

Virksomhederne fremhæver jobcenterets opsøgende og relevante rådgivning og lægger vægt på at få en kontaktperson med kendskab til deres virksomhed. Jobcenteret skal ifølge virksomhederne fortsat sørge for hurtig og nem sagsbehandling samt hjælp til det praktiske i samarbejdet.

Til gavn for både borgere og erhvervsliv

Det tætte og gode samarbejde er både til gavn for det lokale erhvervsliv og ledige borgere. Blandt andet får borgere, med vanskeligheder udover ledighed, muligheder for at prøve kræfter på rigtige arbejdspladser, hvilket som oftest er den bedste måde at opnå varig beskæftigelse.

Flere virksomheder ønsker endnu tættere kontakt blandt andet i form af besøg af jobcenteret sammen med ledige borgere.

Formand for Vækstudvalget Ole Søbæk udtrykker på udvalgets vegne stor glæde over resultatet af tilfredshedsundersøgelsen og det gode samarbejde mellem Jobcenteret og de lokale virksomheder. Et samarbejde, der er en væsentlig faktor for at fastholde og udvikle erhvervslivet i Frederikssund kommune.

For yderligere at hjælpe virksomhederne med at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere, har Vækstudvalget i Beskæftigelsesplanen for 2019 sat et mål om, at jobcenteret skal opsøge yderligere 200 virksomheder uden hidtidig kontakt med jobcenteret.