Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
21. december 2018

Invitation til demenscafe med frokost og sang

Vi inviterer hermed dig og din ægtefælle til café på Gerlev Kro.

Deltagerne er hjemmeboende borgere, der lider af en demenssygdom samt deres ægtefæller.

Vi skal spise en god frokost, snakke og hygge os, og måske slutter vi af med en sang. Arrangementet varer to timer.

Caféen holdes på Gerlev Kro fra kl. 14.00 - 16.00 på følgende datoer:

Den 17. januar 2019

Den 14. marts 2019

Den 2. maj 2019

Den 20. juni 2019

Der er en egenbetaling på ca. 100 kr. pr. person excl. drikkevarer. Deltagerne sørger selv for transport. Der kan gøres brug af Flextur.

Tilmelding sker senest 3 dage før til kommunens demenskonsulenter, der også deltager i arrangementet:

Berit Sandstrøm tlf. 20 14 03 05

Trine Vejlgaard Nielsen tlf. 30 61 34 57