Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
18. december 2018

Brugerne er glade for den kommunale genoptræning

Frederikssund Kommune tilbyder træningsforløb til borgere, der udskrives fra sygehus med et behov for genoptræning. Forebyggelse og Træning har i efteråret 2018 spurgt borgerne til, hvordan de oplever kvaliteten af det tilbud, som de modtager.

Kvinde træner på motionscykel. I baggrunden ses terapeut, der hjælper en anden borger. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.Borgerne er generelt godt tilfredse med den træning Frederikssund Kommune tilbyder. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.

Generel høj tilfredshed hos brugerne

Undersøgelsen tegner et positivt billede af borgernes oplevelse af genoptræningsforløbene. Hovedparten af deltagerne i undersøgelsen svarer at de er enten meget tilfredse eller tilfredse med genoptræningsforløbet på tværs af en række temaer. F.eks. viser undersøgelsen at:

• 63 pct. er meget tilfredse og 26 pct. er tilfredse med informationen om genoptræning ved udskrivning fra sygehus

• 76 pct. er meget tilfredse og 20 pct. er tilfredse med dialogen med terapeuten om genoptræningens målsætning

• 62 pct. er meget tilfredse og 30 pct. er tilfredse med træningslokalerne.

Meget få deltagere oplyser, at de er enten utilfredse eller meget utilfredse med genoptræningsforløbet.

Inge Messerschmidt (O), formand for Velfærdsudvalget, glæder sig over undersøgelsens resultater:

- Det er afgørende for borgerne, at Frederikssund Kommune leverer genoptræningsforløb af høj kvalitet. Borgerne kommer sig hurtigere efter en indlæggelse eller en operation, når træningen igangsættes hurtigt. Det har stor betydning for den enkeltes livskvalitet og evne til at klare daglige gøremål og eventuelt arbejde.

Fortsat fokus på forbedring

Flere borgere har skrevet bemærkninger om deres oplevelse af genoptræningsforløbet. Også her udtrykker deltagerne tilfredshed med genoptræningsforløbet og tilfredshed med personalets faglighed og indsats. Dertil udtrykker deltagerne ønske om, at forløbene indeholder mere træning, og nogle anfører et ønske om bedre kørselsforhold.

- I Forebyggelse og Træning vil vi arbejde for at fastholde den høje tilfredshed med træningsforløbene som borgerne har givet udtryk for i brugertilfredshedsundersøgelsen, siger områdeleder Niels Lund Jans og fortsætter:

- Brugertilfredshedsundersøgelsen har sat fokus på en række forhold vedr. kørsel, hvor nogle borgere oplever at komme for sent til planlagt træning. I Den nye kørselskontrakt for 2019 er tidsestimaterne for kørsel derfor tilpasset, så kørslen til genoptræning bliver mindre tidspresset.

- Selvom vi har et tilbud som brugerne alt i alt er tilfredse med, skal det ikke afholde os fra at fokusere på at blive endnu bedre, siger Inge Messerschmidt.

Om undersøgelsen

73 borgere, der har deltaget i et genoptræningsforløb i 2018, har fået tilbud om at deltage i undersøgelsen. 57 borgere har besvaret spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 78. Heraf har 43 borgere udfyldt hele spørgeskemaet (58 pct.) og 14 borgere har delvist udfyldt spørgeskemaet (19 pct.).

Om kommunal genoptræning

I henhold til § 140 i sundhedsloven og § 86 i serviceloven skal kommunerne tilbyde genoptræning til personer, der udskrives fra sygehus og til personer med behov for afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.