Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo
9. august 2018

Integration i vandet

Svømning, løb, gåture, sund mad, leg og motion er hovedingredienserne i Slangerup Svømmeklubs Aquacamp, som i år er afholdt i ugerne 27 og 32. Campen er brugerbetalt, men Slangerup Svømmeklub har givet en række fribilletter, som er kommet i alt 12 børn fra flygtningefamilier til gode.

- Fribilletterne til Aquacampen hos Slangerup Svømmeklub har vi givet til børn fra flygtningefamilier efter først-til-mølle-princippet – og der var stor interesse, fortæller familiekonsulent Betina Petersen Marcussen, fra Jobcenter Frederikssund – Aktiv indsats og integration.

- Det er vores erfaring, at deltagelse i kulturelle og sociale arrangementer i foreningslivet giver grobund for en rigtig god integration for både børn og voksne fra flygtningefamilier, forklarer familiekonsulenten.

At bruge blandt andet kulturelle aktiviteter og idræt som løftestang for integrationen kommer direkte ud af Frederikssund Kommunes integrationsstrategi, som blev vedtaget af Byrådet i juni 2016. Strategien lægger netop op til en tæt inddragelse af foreningslivet og de frivillige for at integrere flygtninge i samfundet.

God integration

I Slangerup Svømmehal er svømmeleder Laila Holmskov og svømmeklubbens formand Anne-Marie Eriksen enige om, at Aquacampen bidrager til integrationen.

- Børnene med udenlandsk baggrund deltager i de samme aktiviteter på lige fod med de danske børn. Når vi spiser, sidder alle sammen og får den samme mad, og der bliver også knyttet venskaber på kryds og tværs, fortæller Laila Holmskov.

Inden campen inviterede Slangerup Svømmeklub til et forældremøde for de udenlandske familier, hvor de via en tolk fik information om hvad en Aquacamp er og om ugens program. Og det gav stor interesse for at deltage i campen.

6-8-årige lærer livredning

På Aquacampen skal børnene deltage i en lang række forskellige aktiviteter både i og uden for vandet, men alt sammen med det formål at styrke kroppen og sundheden i løbet af den uge campen varer. Og selv om man kun er 6 år gammel kan man godt lære livredning. En plasticdukke skal ”reddes” fra bunden af bassinet på to meters dybde, og selv de yngste børn tøver ikke med at dykke efter den.

- Når børnene begynder på campen er der nogen af dem, som ikke vil have hovedet under vand. Derfor laver vi en indledende vurdering af dem, så vi ved hvad de kan, og vi arbejder med at gøre dem trygge i vandet, fortæller Anne-Marie Eriksen. Herefter bliver børnene hjulpet efter behov ved de forskellige aktiviteter, og vandskrækken forsvinder som regel hurtigt.

Børn helt ned til 6 år kan godt øve livredning. Foto: Steven Rønnenkamp Holst, Frederikssund Kommune.Børn helt ned til 6 år kan godt øve livredning. På billedet er det de lidt større elever, der er i gang.

Dukken skal reddes fra bunden af bassinet på to meters dybde. Foto: Steven Rønnenkamp Holst, Frederikssund KommuneDukken skal reddes fra bunden af bassinet på to meters dybde. 

Over 200 børn på camp

Det er syvende år at Slangerup Svømmeklub holder Aquacamp for de 5-12-årige. I denne sommer har der været over 200 børn i vandet fordelt på uge 27 og 32. Men også i efterårsferien og vinterferien tilbyder klubben lignende camps. Mange af børnene kommer tilbage år efter år og enkelte fortsætter som instruktører, når de er blevet for gamle til at deltage.

- Det er det hele værd, når børnene kommer igen, og man kan se, at de lærer og udvikler sig fra gang til gang og tør mere og mere, slutter svømmeleder Laila Holmskov.

Børnene øver forskellige svømmediscipliner med vejledning fra instruktøren (i blå trøje). Foto: Steven Rønnekamp Holst, Frederikssund Kommune.Børnene øver forskellige svømmediscipliner med vejledning fra instruktøren (i blå trøje).

Fotos: Steven Rønnekamp Holst, Frederikssund Kommune.