Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
20. august 2018

Genoptagelse af visse sygedagpengesager

Østre Landsret fastslog for nylig i en sag, at sygedagpengeudbetaling ikke kan stoppes med tilbagevirkende kraft.

Efter dommen har Ankestyrelsen vurderet, at borgere, som har fået stoppet sygedagpenge med tilbagevirkende kraft med henvisning til, at de ikke var uarbejdsdygtige, har ret til at få behandlet deres sager på ny. Du kan læse mere herom i Ankestyrelsens principafgørelse 40-18.

Yderligere information om dommens konsekvenser findes på Ankestyrelsens hjemmeside.

Kan din sygedagpengesag genoptages?

Hvis du har fået sådan en afgørelse, kan du henvende dig til Frederikssund kommune og bede om at få din sag genoptaget.

Det er et krav, at dine sygedagpenge er stoppet fra et tidligere tidspunkt end selve afgørelsesdatoen.

På grund af reglerne om forældelse, er det også en betingelse, at udbetalingen ikke ligger mere end tre år forud for Østre landsrets dom, hvilket vil sige, at du kun kan gøre krav gældende for perioden efter den 4. maj 2015.