Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
8. august 2018

Anlægsarbejde ved Jægerspris

I forbindelse med en planlagt nedlæggelse af Neder Dråby Renseanlæg, skal der etableres en pumpeledning fra Neder Dråby Renseanlæg til Tørslev Renseanlæg, og det er dette arbejde Novafos nu er i gang med. Frem til november skal der etableres en pumpeledning fra Neder Dråby Renseanlæg til Egelundsvej. Der er tidligere anlagt ledning fra Egelundsvej til Tørslev Renseanlæg.

Vejen er åben for trafik

Ledningen etableres under rabatten og cykelstien langs Hovedgaden, Færgelundsvej og Skovnæsvej. Ledningen anlægges ved underboring, hvorved gravearbejdet minimeres. Vejen er åben for trafik i hele anlægsperioden.

Fra primo august til medio september anlægges ledningen fra Neder Dråby Renseanlæg til holdepladsen på den nordøstlige side af Færgelundsvej. Fra medio september til november anlægges ledningen herfra og frem til Egelundsvej.

Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Zacho-Lind A/S.