Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
6. april 2018

Trafikbestilling 2019 i høring

Hvert år – inden den 1. maj – skal Frederikssund Kommune bestille det kommende års busbetjening hos Movia. Teknisk Udvalg har besluttet, at sende den kommende trafikbestilling i offentlig høring frem til den 22. april 2018.

Årets trafikbestilling til Movia bærer præg af, at den nuværende budgetramme ikke matcher den stigning, der har været til udgifterne i busdriften og Flextur siden 2017. Derfor har Teknisk Udvalg, på deres møde den 4. april 2018 besluttet, at sende en række besparelsesforslag til busdriften i høring.

Besparelsesforslagene er opsummeret nedenfor. Kriterierne bag de fremsatte forslag har været følgende:

  • Har mindst mulig konsekvenser for borgernes mulighed for at komme med bus til arbejde, skole og uddannelse.
  • Påvirker færrest mulige borgere.
  • Påvirker sammenhængen så lidt som muligt i den samlede busbetjening, herunder sammenhængen til de regionale buslinjer og S-tog.

1. Reducering af driftsomfang på linje 317, ved at indstille driften i weekenden og på helligdage.
Forslaget betyder, at borgerne i Dalby Huse og Over Dråby Strand, ikke længere vil have busbetjening i weekenden og på helligdage. De er henvist til Flextur eller til at benytte buslinjer, hvor der er op til 3 km hen til nærmeste stoppested. Forslaget berører ca. 45 daglige passagerer.

2. Reducering af driftsomfang på hverdage på linje 317
Teknisk udvalg overvejer endvidere at reducere i antallet af der afgange på hverdage, som ikke er skoleafgange. En anden overvejelse er, at flytte en formiddagsafgang til en tidlig morgenafgang, så bussen kan bruges af pendlere til arbejde og uddannelse. Der er i dag 5 afgange med ca. 10 passagerer på hver afgang.

3. Afkortning af linje 311, så turene mellem Frederikssund St. og Haldor Topsøe Park nedlægges
Forslaget betyder, at der ikke længere vil være busbetjening på Marbækvej og Strandvangen. Borgerene vil få mellem 200-800 m til nærmeste stoppested.

4. Linje 315 kører ikke via Kyndby Huse på nogle af de direkte ture til Frederikssund.
Forslaget betyder, at borgerne i Kyndby Huse ikke får direkte forbindelse til Frederikssund på en afgang om morgenen og 2 afgange om eftermiddagen. De skal, som før december 2017, tage bussen fra Kyndby. Passagererne fra de øvrige byer får forkortet deres rejsetid med 8 min.

Tids- og procesplanen for trafikbestilling 2019

  • 4.-22. april 2018: offentlig høring
  • 25. april 2018: Endelig beslutning om trafikbestilling 2019 træffes af Teknisk Udvalg
  • 9. december 2018: Ændringerne træder i kraft

Ønsker du at vide mere om trafikbestillingen for 2019, kan du læse mødereferatet fra Teknisk Udvalgs møde den 4. april 2018 med tilhørende bilag.

Høringssvarene sendes på e-mail til Vej og Trafik: vejogtrafik@frederikssund.dk

Bus ved stationen i Frederikssund. Foto: Frederikssund Kommune/Kenneth Jensen.Bus ved stationen i Frederikssund.

Foto: Kenneth Jensen.