Frederikssund Kommunes logo
20. april 2018

Tilsyn sætter fokus på skrotbiler og møddinger

Landets kommuner skal hvert år gennemføre 2 tilsynskampagner i relation til miljøforhold på landbrug og virksomheder. På mødet i marts besluttede Plan- og Miljøudvalget, at der i år skal sætte fokus på skæmmende oplag som skrotbiler, -maskiner mv. samt møddingspladser på hesteejendomme.

Information til erhvervet

Når medarbejderne i Natur- og Miljøteamet skal føre tilsyn vil det blandt andet ske ved at udarbejde informationsmateriale og vejledninger til virksomhederne om fjernelse af skrotbiler mm. samt forebyggelse af forurening fra møddingspladser.

Kampagnerne løber året ud, og har til formål at beskytte jord og grundvand fra mulig forurening fra gamle biler, landbrugsmaskiner og utætte møddingspladser.