Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
26. april 2018

Tilfredsstillende årsregnskab trods udfordringer

Byrådet har på sit møde 25. april behandlet kommunens regnskab for 2017. Samlet set kommer kommunen ud med et underskud i 2017 på 72,9 mio. kr., hvilket er 38,1 mio. bedre end oprindeligt budgetteret.

Overskuddet på kommunens drift er 95,2 mio. kr., hvilket er 35,7 mio. kr. bedre end forventet. Overskuddet kan dog ikke finansiere alle anlægsudgifter, renter og afdrag, og dermed kommer kommunen ud med et underskud.

Ses regnskabet i forhold til det korrigerede budget for 2017, hvori der indgår en indtægt vedrørende forventet salg af byggegrunde i Vinge Centrum, fås imidlertid en forværring på 100,8 mio. kr. Det skyldes, at den endelige aftale med eksterne parter om udvikling af Vinge Centrum ikke faldt på plads.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) siger:
- Frederikssund Kommune har et mindre underskud i 2017, end vi havde forventet i det oprindelige budget. Men året bød samtidig på en stor udfordring, fordi kommunen ikke fik de forventede indtægter fra grundsalg i Vinge Centrum. I forhold til det korrigerede budget betød det en forværring på 100 mio. kr. Dermed var der behov for politisk handling i december for at sikre kommunens kassebeholdning, og Byrådet vedtog en række tiltag, som vil kunne sikre likviditeten – med mindst mulig påvirkning af den borgernære service. Set i det lys er jeg under omstændighederne tilfreds med regnskabet.

Borgmesteren hæfter sig blandt andet ved, at det lykkedes at overholde den tildelte serviceramme, trods et fortsat økonomisk pres og udfordringer, ikke mindst i forhold til øgede udgifter på de specialiserede socialområder. Samtidig har det været muligt at sætte skub i en række konkrete anlægsprojekter, her iblandt den kommende svømmehal i Frederikssund, nyt børnehus i Skibby samt renovering af Slangerup svømmehal.

Når John Schmidt Andersen ser frem, konstaterer han, at ”hvis vi også fremover skal have råd til løbende at udvikle vores kommune i de retninger, som vi ønsker, er det nødvendigt med et overskud på driften, som også skal være med til at sikre en solid likviditet.”

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning udgør ultimo 2017 113,1 mio. kr. og dermed er kommunens økonomiske politik om en kassebeholdning på minimum 100 kr. overholdt.

Regnskabet sendes til kommunens revision (BDO). Efter revisionsbehandlingen skal Byrådet endeligt godkende regnskabet inden udgangen af august 2018.

Se årsregnskabet for 2017.

Årsregnskabet for 2017 var tilfredsstillende trods udfordringer.